Написати листа
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» ENG
Людям із порушенням зору (Тестова система)


Організація освітнього процесуОсвітній процес (Документи)

Освітні програми

Каталог вибіркових дисциплін

Публічне управління та адміністрування - перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

 • Соціально-гуманітарні дисципліни світоглядного спрямування (10 кредитів, 2 курс)

 • 1. Соціокультурні засади публічного управління
  (Викладач: Овчаренко С.В., д.філос.н., професор, професор кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук);

  2. Комунікативні особливості національної ментальності
  (Викладач: Ковалевська А.В., к.філол.н., доцент кафедри української та іноземних мов);

  3. Державна молодіжна політика в Україні
  (Викладач: Сокур Н.В., к.політ.н., доцент, доцент кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук)

  4. Символи і коди політики та культури
  (Викладач: Мамонтова Е.В., д.політ.н., професор, професор кафедри регіональної політики та публічного адміністрування).

  5. Філософія економіки
  (Викладач: Овчаренко С.В., д.філос.н., професор, професор кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою).

  6. Основи демократії
  (Викладач: Яковлева Л.І., к.політ.н., доцент, доцент кафедри регіональної політики та публічного адміністрування).

  7. Загальнонаціональні пріоритети та регіональні особливості гуманітарного розвитку в Україні
  (Викладач: Воронов О.І., д.держ.упр., доцент, професор кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук).

 • Дисципліни для задоволення власних потреб та інтересів студентів щодо майбутньої фахової діяльності в межах споріднених спеціальностей (25 кредитів, 3 курс)

 • 1. Антикризовий менеджмент
  (Викладач: Маковеєва О.В., к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій);

  2. Економічна діагностика комунальної власності
  (Викладач: Яцкевич І.В., д.е.н., доцент, професор кафедри менеджменту організацій);

  3. Інструменти розвитку територій
  (Викладач: Лесик О.В., к.держ.упр., доцент кафедри публічного управління та регіоналістики; Тодорова О.Л., к.держ.упр., доцент кафедри публічного управління та регіоналістики).

  4. Міжнародний менеджмент
  (Викладач: Акименко Н.В., к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій).

  5. Моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів
  (Викладач: Ахламов А.Г. д.е.н., професор, професор кафедри економічної та фінансової політики).

  6. Основи аналізу та візуалізація даних в цифрову епоху
  (Викладач: Пігарєв Ю.Б., к.ф.-м.н., доцент, завідувач кафедри електронного урядування та інформаційних систем).

  7. Основи медіа-комунікацій на регіональному та місцевому рівнях
  (Викладач: Пахомова Т.І., д.держ.упр., професор, зав. кафедри регіональної політики та публічного адміністрування).

  8. Технології державно-приватної взаємодії
  (Викладач: Піроженко Н.В., к.держ.упр., доцент, доцент кафедри публічного управління та регіоналістики).

  9. Українське Причорномор’я у регіональній структурі та регіональній політиці України
  (Викладач: Саханєнко С.Є., д.держ.упр., професор, професор кафедри публічного управління та регіоналістики; Давтян С.Г., к.держ.упр., доцент, доцент кафедри публічного управління та регіоналістики).

  10. Фінансові ринки та методи їх дослідження
  (Викладач: Величко Т.Г., к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій).

  11. Цифрові комунікації та медіаграмотність
  (Викладач: Пігарєв Ю.Б., к.ф.-м.н., доцент, завідувач кафедри електронного урядування та інформаційних систем).

 • Фахові дисципліни, що визначають спеціалізовану підготовку студента в межах освітньо-професійної програми, спрямовані на поліпшення здатності випускника до працевлаштування за обраним фахом (25 кредитів, 4 курс)

Менеджмент - перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

 • Соціально-гуманітарні дисципліни світоглядного спрямування (10 кредитів, 2 курс)

 • 1. Філософія економіки
  (Викладач: Овчаренко С.В., д.філос.н., професор, професор кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук);

  2. Комунікативні особливості національної ментальності
  (Викладач: Ковалевська А.В., к.філол.н., доцент кафедри української та іноземних мов);

  3. Державна молодіжна політика в Україні
  (Викладач: Сокур Н.В., к.політ.н., доцент, доцент кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук)

  4. Символи і коди політики та культури
  (Викладач: Мамонтова Е.В., д.політ.н., професор, професор кафедри регіональної політики та публічного адміністрування).

  5. Основи демократії
  (Викладач: Яковлева Л.І., к.політ.н., доцент, доцент кафедри регіональної політики та публічного адміністрування).

  6. Загальнонаціональні пріоритети та регіональні особливості гуманітарного розвитку в Україні
  (Викладач: Воронов О.І., д.держ.упр., доцент, професор кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук).

 • Дисципліни для задоволення власних потреб та інтересів студентів щодо майбутньої фахової діяльності в межах споріднених спеціальностей (25 кредитів, 3 курс)

 • 1. 1. Аудит
  (Викладач: Майданюк С.І., к.е.н., доцент кафедри менеджменту організацій);

  2. Економічна діагностика
  (Викладач: Яцкевич І.В., д.е.н., доцент, професор кафедри менеджменту організацій);

  3. Електронна комерція
  (Викладач: Макарова І. О., к.т.н., доцент, доцент каф. електронного урядування та інформаційних систем)

  4. Контролінг
  (Викладач: Яцкевич І.В., д.е.н., доцент, професор кафедри менеджменту організацій).

  5. Корпоративна культура
  (Викладач: Яцкевич І.В., д.е.н., доцент, професор кафедри менеджменту організацій).

  6. Логістика
  (Викладач: Маковеєва О.В., к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій).

  7. Моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів
  (Викладач: Ахламов А.Г. д.е.н., професор, професор кафедри економічної та фінансової політики).

  8. Монетарні та міжнародні фінансові інструменти
  (Викладач: Осадчук С.В., к.держ.упр.,доцент, доцент кафедри економічної та фінансової політики).

  9. Основи аналізу та візуалізація даних в цифрову епоху
  (Викладач: Пігарєв Ю.Б., к.ф.-м.н., доцент, завідувач кафедри електронного урядування та інформаційних систем).

  10. Основи підприємницької діяльності
  (Викладач: Акименко Н.В., к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій).

  11. Українське Причорномор’я у регіональній структурі та регіональній політиці України
  (Викладач: Саханєнко С.Є., д.держ.упр., професор, професор кафедри публічного управління та регіоналістики; Давтян С.Г., к.держ.упр., доцент, доцент кафедри публічного управління та регіоналістики).

  12. Управлінський облік
  (Викладач: Бутенко Т.В., к.е.н., доцент, доцент кафедри електронного урядування та інформаційних систем).

  13. Фінансовий облік та фінансовий аналіз
  (Викладач: Журавель О.В., к.е.н., доцент кафедри менеджменту організацій).

  14. Фінансові ринки та методи їх дослідження
  (Викладач: Величко Т.Г., к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій).

  15. Цифрові комунікації та медіаграмотність
  (Викладач: Пігарєв Ю.Б., к.ф.-м.н., доцент, завідувач кафедри електронного урядування та інформаційних систем).

 • Дисципліни для задоволення власних потреб та інтересів студентів щодо майбутньої фахової діяльності в межах споріднених спеціальностей (25 кредитів, 3 курс)
 • '


Публічне управління та адміністрування - другий (магістерський) рівень вищої освіти

 • Спеціалізовані блоки дисциплін, що включають переважно фахові дисципліни, які визначають спеціалізовану підготовку магістранта в межах освітньо-професійної програми, спрямовані на поліпшення здатності випускника до працевлаштування за обраним фахом (23 кредити, 2 і 3 семестри)

 • ВК 1. Економічна і фінансова політика та підприємництво
  ВК.2. Право в публічному управлінні
  ВК.3. Регіональне управління
  ВК.4. Публічне управління соціально - гуманітарним розвитком
  ВК.5. Європейська інтеграція в умовах глобального врядування
  ВК.6. Місцеве самоврядування
  ВК.7. Електронне урядування
  ВК.8.Управління у сфері охорони здоров’я
  ВК.9. Публічне управління у сфері культури

Менеджмент - другий (магістерський) рівень вищої освіти

 • Спеціалізовані блоки дисциплін, що включають переважно фахові дисципліни, які визначають спеціалізовану підготовку магістранта в межах освітньо-професійної програми, спрямовані на поліпшення здатності випускника до працевлаштування за обраним фахом (36 кредитів, 2 і 3 семестри)

 • ВКП 1. Менеджмент і економічна безпека організацій
  ВКП 2. Управління проектами
  ВКП 3. Менеджмент у галузі охорони здоров'я

Публічне управління та адміністрування - третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з
особливими освітніми потребами