Написати листа
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» ENG
Людям із порушенням зору (Тестова система)

Бiбліотека

Загальна характеристика

Нові надходження

Навчально-методичне та наукове забезпечення дисциплін

Книжковий каталог

Пам'ятні дати

До уваги науковців

Віртуальна виставкаДепозитарій Світового банку
Перелік періодичних видань
на 2017 рік
Перелік періодичних видань
на 2018 рік
Перелік періодичних видань
на 2019 рік
Перелік періодичних видань
на 2020 рік


Наукометрични бази

Web of Science, Scopus

SpringerПро бібліотеку ОРІДУ


Бібліотека є самостійним структурним підрозділом Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України


Основним завданням бібліотеки є забезпечення повного, якісного та оперативного бібліотечно-бібліографічного, інформаційного обслуговування науково-педагогічного складу, студентів, слухачів, аспірантів, співробітників Інституту згідно з їх інформаційними запитами на основі широкого доступу до бібліотечних та інформаційних ресурсів. Аналітично-інформаційна, науково-методична та консультаційна діяльність бібліотеки спрямована на вивчення інформаційних потреб науково-дослідної діяльності з метою комплектування бібліотечних фондів профільними виданнями, на організацію наукової (аналітично-синтетичної) обробки документів, що утворюють сукупні бібліотечні фонди. Процес аналітично-синтетичної обробки документів забезпечується інформаційно-пошуковою системою, що дозволяє підвищити якість та оперативність інформаційно-бібліографічного обслуговування навчальної та науково-дослідної діяльності.


Основні напрями діяльності бібліотеки: комплектування та формування бібліотечного фонду з урахуванням потреб навчального та наукового процесів в Інституті; систематизація, класифікація, індексування науково-навчальної літератури; каталогізація, організація та ведення довідково-бібліографічного апарату; постійне наповнення електронних баз даних - складових електронного каталогу; науково-бібліографічна робота; бібліотечно-бібліографічне та інформаційне обслуговування слухачів, студентів усіх форм навчання, аспірантів, докторантів, здобувачів, науково-педагогічного складу Інституту; впровадження сучасних інформаційних технологій та подальший розвиток ресурсів із врахуванням змін в інформаційному суспільстві; співпраця з іншими бібліотеками Одеси та України.


Складові сукупних фондів бібліотечного відділу Інституту:
  • книжковий фонд;
  • фонд дисертацій, захищених в Інституті;
  • фонд авторефератів дисертацій відповідної тематики;
  • фонд науково-дослідних робіт;
  • фонд періодичних видань.

Книжковий фонд бібліотека комплектує відповідно до потреб навчальної, наукової та виховної роботи Інституту. При комплектуванні фонду перевага надається літературі з питань державного управління та місцевого самоврядування, менеджменту, управління проектами, економіки, політичного менеджменту, соціальної та гуманітарної політики, європейської інтеграції, права та охорони здоров’я. Для читальної зали бібліотеки здійснюється передплата фахових спеціалізованих періодичних видань українською та іноземними мовами. Це, зокрема , фахові видання, що висвітлюють проблеми публічного управління та публічної служби, політичні та економічні проблеми, державну політику, менеджменту та маркетингу, інші проблеми сучасної України та світу.


Електронна бібліотека Інституту доповнює книжковий фонд, стає засобом розширення доступу до повнотекстових інформаційних ресурсів. В електронній бібліотеці представлена продукція видавництва Інституту, методичні матеріали, навчальні посібники, наукові праці викладачів, електронні колекції кафедр та доступ до ресурсів Інтернету. Доступ до вищезазначених ресурсів здійснюється виключно в локальній мережі бібліотеки (читальна зала та зал електронних носіїв інформації).


Особливу увагу у своїй роботі бібліотека приділяє формуванню електронного каталогу як найважливішого продукту автоматизації бібліотечних процесів, відображенню в ньому нових надходжень. Електронний каталог забезпечує одночасний багатоаспектний оперативний пошук, який здійснюється за кількома параметрами, що є набагато зручнішим порівняно з традиційними бібліотечними каталогами, розкриває фонд, його розділи, складові частини документів. У бібліотечному відділі сконцентровані всі засоби та інструментарій для пошуку і представлення інформації, надання доступу до неї: електронний каталог книг, електронна систематична картотека статей, електронний каталог кандидатських дисертацій, електронний каталог авторефератів дисертацій. На даний час доступ до електронного каталогу здійснюється в локальній бібліотечній мережі інституту. Електронний каталог книг доступний на сайті інституту і на сайті НАДУ.


Динамічний розвиток нових технологій, поява сучасних високотехнологічних персональних пристроїв з доступом до мережі Інтернет вимагають від бібліотеки певних дій. З 2013 року в читальній залі інституту функціонує зона WI-FI, вільного доступу до ресурсів Інтернету для роботи і навчання, що дає змогу користувачу працювати в будь-якому місті читальної зали. До науково-навчальних комунікативних заходів у Інституті, до загальнодержавних свят, урочистих подій державного значення та подій міжнародного характеру готуються тематичні традиційні та віртуальні виставки.


Співробітники бібліотеки постійно надають консультації всім категоріям користувачів у читальній залі та залі електронних носіїв інформації з питань, що пов'язані з пошуком електронних інформаційних джерел.


У відділі функціонує читальна зала, абонемент, зал електронних носіїв інформації. Обслуговування користувачів здійснюється за наступним графіком: адреса: вул. Генуезька, 22, тел. (048) 70-59-745, Email: library@oridu.odessa.ua
  • понеділок – четвер 09.00 – 17.00;
  • п'ятниця – 09.00 – 16.00
  • субота, неділя – вихідні дні;
  • остання п'ятниця місяця – санітарний день;