Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ENG

Аспірантура та докторантура

Новини

Оголошення

Наукові підрозділи

Наукова робота

Підготовка науково - педагогічних та наукових кадрів

Науково - комунікативні заходи

Періодичні іноземні видання

Наукові фахові видання України

Періодичні видання з проблем публічного управлінняГрафік консультацій до кандидатських іспитів

ПРОГРАМА АСПІРАНТСЬКИХ СЛУХАНЬ

Розклад занять аспірантів

Денна

Вечірня

ЗаочнаВСТУП ДО ДОКТОРАНТУРИ
ТА АСПІРАНТУРИ
СКЛАДАННЯ КАНДИДАТСЬКИХ ІСПИТІВ ЗВІТУВАННЯ
Порядок проведення попередньої
експертизи дисертаційних робіт
Навчально-методичне забезпечення підготовки докторів філософії ПІДГОТОВКА ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ


ПЛАН-ГРАФІК проведення попередньої експертизи дисертаційних робіт
Додаток 1

ПІДГОТОВКА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ТА НАУКОВИХ КАДРІВ


З 2016 року в інституті розпочато підготовку докторів філософії та докторів наук зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування. Підготовка в аспірантурі чи докторантурі передбачає виконання відповідної освітньо-наукової або наукової програми за відповідною спеціальністю та проведення власного наукового дослідження.
В інституті з метою впорядкування підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів щорічно затверджується графік конкретних заходів і розробляються плани контролю підготовки і звітування аспірантів та докторантів.
Результати дисертаційних досліджень докторантів і аспірантів регулярно розглядаються на теоретико-методологічних семінарах, засіданнях науково-експертної ради з залученням представників органів публічної влади. В практику роботи інституту введено проведення розширених засідань кафедр з метою попередньої експертизи кандидатських і докторських дисертацій.
Відділом з координації наукової роботи та докторантури підготовлено комплекс інформаційно-методичних матеріалів, які забезпечують організаційну та методичну підтримку процесу вступу в аспірантуру та докторантуру, підготовки дисертаційних робіт та процедури прилюдного захисту дисертацій.
Основними функціями відділу є:
  • 1. забезпечення реалізації стратегічних пріоритетів підготовки докторів наук та докторів філософії;
  • 2. організація та забезпечення конкурсного відбору до аспірантури та докторантури інституту;
  • 3. контроль за виконанням індивідуальних навчальних планів та планів наукової роботи, щорічним звітуванням на засіданнях кафедр аспірантів та докторантів;
  • 4. організація атестації аспірантів та докторантів;
  • 5. консультування аспірантів та докторантів з питань підготовки дисертаційних робіт та процедури прилюдного захисту;
  • 6. організація та забезпечення попередньої експертизи дисертаційних досліджень докторантів та аспірантів інституту;
  • 7. підготовка матеріалів на вчену раду з питань: зарахування до аспірантури та докторантури, призначення наукових керівників (консультантів), затвердження індивідуальних навчальних планів, наукових планів роботи, тем дисертаційних досліджень тощо.

За роки функціонування докторантури та аспірантури в інституті підготовлено близько 20 докторів наук з державного управління та 150 кандидатів наук з державного управління.
За довідками звертатись до відділу з координації наукової роботи та докторантури ОРІДУ НАДУ при Президентові України.

Адреса: 65009, м. Одеса, вул. Генуезька, 22, хол 4 поверх гуртожитку т./ф 048-70-59-743 Е-mail: aspirantura.oridu@gmail.com


Також шукайте нас у соціальних мережах
ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ 2014 - 2019 ©