Написати листа
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» ENG
Людям із порушенням зору (Тестова система)

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА К 41.863.01

Перелік нормативно-правових актів щодо розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня
Паспорти спеціальностей галузі науки "Державне управління" Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня Список осіб, які захистили кандидатські дисертації в спеціалізованій вченій раді К 41.863.01

   21 травня 2003 року на базі Одеського регіонального інституту державного управління Української Академії державного управління при Президентові України вперше була створена спеціалізована вчена рада К 41.863.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 - механізми державного управління. На той час склад спеціалізованої вченої ради було затверджено у кількості 18 провідних вчених Академії, з яких 14 докторів наук (4 - доктори наук з державного управління).
   З 10 травня 2017 року на підставі наказу Міністерства освіти і науки України № 693 спеціалізованій вченій раді К 41.863.01 строком на два роки надано право приймати до розгляду та проводити захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальностями:
   25.00.01 - теорія та історія державного управління
   25.00.02 - механізми державного управління
   25.00.04 - місцеве самоврядування
   До складу спеціалізованої вченої ради К 41.863.01 входить 18 провідних вчених різних напрямів галузі державного управління, з яких 15 докторів наук, зокрема 14 - з державного управління, що дає можливість здійснювати різнобічну експертну оцінку дисертаційних робіт.


Очолює спеціалізовану вчену раду К 41.863.01


  Іжа Микола Михайлович

Голова спеціалізованої вченої ради - доктор політичних наук, професор, директор Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

  Приходченко Людмила Леонідівна

Заступник голови спеціалізованої вченої ради - доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри публічного управління та регіоналістики Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

  Нагорна Ірина Володимирівна

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради - кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри регіональної політики та публічного адміністрування Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Члени спеціалізованої вченої ради К 41.863.01:

  Безверхнюк Тетяна Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри проектного менеджменту Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

  Васильєва Олександра Іллівна

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедра публічного управління та публічної служби Національної академії державного управління при Президентові України

  Голинська Олеся Володимирівна

кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри економічної та фінансової політики Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

  Козюра Ігор Валерійович

доктор наук з державного управління, професор кафедри менеджменту Вищого навчального закладу Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”

  Кравченко Сергій Олександрович

доктор наук з державного управління, доцент, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського

  Куц Юрій Олексійович

доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри регіонального розвитку та місцевого самоврядування Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

  Марущак Володимир Петрович

доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри державознавства і права Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

  Миколайчук Микола Миколайович

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри економічної та фінансової політики Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

  Надолішній Петро Іванович

доктор наук з державного управління, професор

  Парубчак Іван Орестович

доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького

  Пахомова Тетяна Іванівна

доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри регіональної політики та публічного адміністрування Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

  Попов Сергій Афанасійович

доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

  Саханєнко Сєргєй Єгоровіч

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічного управління та регіоналістики Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

  Чебан Олександр Іванович

кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри регіональної політики та публічного адміністрування Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України


Адреса спецради К 41.863.01: 65009, м. Одеса, вул. Генуезька, 22, каб. 208
Контактний телефон: (048) 705-97-08
Ел.адреса: specrada@oridu.odessa.ua
Нагорна Ірина Володимирівна 067-741-66-10