Написати листа
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» ENG
Людям із порушенням зору (Тестова система)

Атестація


Освітньо-професійна програма «Публічне управління та адміністрування»
другого (магістерського) рівня вищої освіти

Питання до кваліфікаційного іспиту
Ситуаційні завдання до кваліфікаційного іспиту
Склад екзаменаційних комісій (Cклад та графік роботи ЕК)
Склад екзаменаційних комісій (Закріплення груп за комісіями)
Графік проведення атестації
Теми кваліфікаційних робіт (Дена форма навчання)
Теми кваліфікаційних робіт (Вечірня форма навчання)
Теми кваліфікаційних робіт (Заочна форма навчання)
Теми кваліфікаційних робіт (Заочна з елементами дистанційної)

Освітньо-професійна програма «Публічне управління та адміністрування»
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Питання до кваліфікаційного іспиту

Освітньо-професійна програма «Менеджмент»
другого (магістерського) рівня вищої освіти

Питання до кваліфікаційного іспиту
Склад екзаменаційних комісій
Графік проведення атестації по групах
Графік проведення атестації по групах (заочна форма навчання)
Графік роботи екзаменаційних комісій з проведення атестації
Процедура проведення атестації у дистанційному режимі
Теми кваліфікаційних робіт (Дена форма навчання)
Теми кваліфікаційних робіт (Заочна форма навчання)

Освітньо-професійна програма «Менеджмент»
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Питання до кваліфікаційного іспиту
Склад екзаменаційних комісій
Графік проведення атестації
Розклад оглядових консультацій