Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту

Перелік інформації, обов’язкової до оприлюднення відповідно до статті 15 Закону України
«Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про вищу освіту»1.

Організаційна структура інституту

Структура ОРІДУ 2019

2.

Місія, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності інституту


Місією Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України є формування творчої, всебічно розвинутої особистості з якостями справжнього лідера і компетентностями професіонального менеджера для наукової й практичної роботи в органах публічної влади та у сфері соціально-економічної діяльності з метою підвищення рівня та якості життя людей і прогресивного розвитку країни.
Цінності:Людина, Довіра, Духовність, Лідерство-служіння, Відповідальність, Професіоналізм. Порядність
Візія:Інститут орієнтується на міжнародне співробітництво, прагне до рівня високих світових досягнень у підготовці службовців органів публічної влади та управлінців вищої ланки.
Інститут - потужний та ефективний надавач освітніх послуг, надійний партнер для органів влади та бізнес-структур

Повноваження, основні завдання, напрями діяльності інституту Звіт про роботу Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України у 2015 році
Звіт про роботу Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України у 2018 році

3.

Фінансові ресурси

Кошторис основний Кошторис наука Штатний розпис

4.

Нормативно-правові засади діяльності інституту

Постанова Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2019 р. № 106 Київ Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад
Положення про обрання за конкурсом та прийняття на роботу науково - педагогідних працівників ОРІДУ НАДУ при Президентові України

5.

Перелік та умови отримання послуг, що надаються інститутом, форми і зразки документів, правила їх заповнення

Про платні послуги Про оплату за проживання в гуртожитку
«Умови прийому на навчання за спеціальністю 074 «Публічне управління та адміністрування» (магістр). Бланкова документація. Зразки заповнення»
«Умови прийому на навчання за спеціальністю 073 «Менеджмент» (магістр).Бланкова документація. Зразки заповнення»
Умови прийому на навчання за напрямом "Менеджмент" (бакалавр). Бланкова документація. Зразки заповнення
Умови надання послуг з виконання наукових досліджень Умови вступу до аспірантури
Умови навчання спеціалістів у сфері державних закупівель

6.

Порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень, дій чи бездіяльності

Про доступ до публічної інформації

7.

Види інформації, якою володіє і зберігає інститут

Інформація, яку зберігає інститут

8.

Механізми, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень

Громадська рада інституту Громадської організації "Нова еліта нації" - асоціація випускників програм з державного управління, менеджменту та керівників проектів"
Слухацьке самоврядування Студентське самоврядування

9.

Плани проведення та порядок денний відкритих засідань Вченої ради, спеціалізованої Вченої ради, науково-методичної та науково-експертної рад

Вчена рада Спеціалізована Вчена рада К 41.863.01
Науково-методична рада Науково-експертна рада Приймальна комісія

10.

Розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки


Необхідні запитувачам форми і бланки надаються відділом документообігу та контролю (к. 116).

Робоче місце для заповнення бланків запитів щодо доступу до публічної інформації знаходиться у залі електронних носіїв інформації (к. 110).

11.

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників інституту (додаток 1 до Колективного договору)
Наказ ОРІДУ від 14 вересня 2012 року №84 "Про правила внутрішнього розпорядку для студентів, слухачів, аспірантів, докторантів та здобувачів"
Наказ ОРІДУ від 23.12.2016 №136 "Про затвердження Положення про гуртожиток Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України"

12.

Звіти щодо задоволення запитів на інформацію

Звіти щодо задоволення запитів на інформацію

13.

Прізвище, ім'я та по батькові, службові номери засобів зв'язку директора та його заступників, а також керівників структурних та підрозділів

Довідник телефонів

14.

Основні функції структурних підрозділів

Бібліотечний відділ Відділ профорієнтації
Редакційно-видавничий відділ Відділ планування фінансів
Відділ по роботі з персоналом Відділ комунікацій
Відділ документообігу Відділ координації наукової роботи
Відділ експлуатаційно-сервіснох роботи Відділ підвищення кваліфікації
Відділ міжнародного співробітництва Відділ організації освітнього процессу.pdf
Відділ міжнародного співробітництва Відділ організації освітнього процессу
Відділ дистанційного навчання та інформатизації Cектор забезпечення якості освітнього процессу
Сектор організації семінарів Положення про факультет ПУА

15.

Розклад роботи та графік прийому громадян

Розклад роботи Графік прийому громадян

16.

Вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад

Порядок проведення Конкурсу НПП

17.

Електронна приймальна

Електронна приймальна

18.

Інформація щодо проведення тендерних процедур

Інформація щодо проведення тендерних процедур