Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту


Зразки документації з НДР
Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення
Положення про організацію та проведення наукової роботи в НАДУ при Президентові України» замінити на «Положення про організацію та проведення наукової роботи в НАДУ при Президентові України Наказ №68 від 02.02.2017р.
Наказ вiд 3 квiтня 2015 р. Про затвердження Концепцii розвитку системи науковоi дiяльностi замінити на «Наказ №64 від 31.01.2017 Концепція розвитку системи наукової діяльності НАДУ
Наказ №66 від 31.01.2017 Положення про порядок проведення конкурсного відбору НДР в НАДУ»

Основні напрямки наукових досліджень
Одеського регіонального інституту державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України
на 2017 рік.


Бюджетні


  • 1. «Забезпечення конструктивного діалогу між владою та суспільством»
  • 2. «Правове забезпечення реалізації економічних реформ (організаційно-правовий аспект)»
  • 3. «Державний механізм антикризового проектного управління соціально-економічними процесами»
  • 4. «Багаторівневе управління (multilevel governance) регіональним розвитком в контексті модернізації публічної влади в Україні»
  • 5. «Механізми формування системи стратегічних комунікацій в державному управлінні»