Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту


Інститут здійснює прийом слухачів на магістерську підготовку за спеціальністю:281 «Публічне управління та адміністрування»
з наданням ступеню магістр


на денну, вечірню, заочну та заочну з елементами дистанційної форми навчання за державним замовленням та за договором

На навчання на конкурсній основі приймаються громадяни України, які мають вищу освіту (диплом бакалавра, спеціаліста або магістра)


Строк навчання слухачів
  за денною формою, за вечірньою, заочною і заочною з елементами дистанційної форми навчання - 16 місяців
Терміни подання заяв, складання вступних випробувань
Вступ на спеціальність «281 Публічне управління та адміністрування»
Прийом документів від вступників з 02 квітня
по 16 червня
Оглядові лекції, консультації 16-17 червня
Комп’ютерне тестування з державно-управлінських, соціально-економічних, політико-правових, історико-культурних питань 18-19 червня
Комп’ютерне тестування з іноземної мови 20-21 червня
Співбесіда із сучасних проблем державного управління 22 червня


Документи для ознайомлення

Бланк договору на навчання(денна ф.н.) Бланк договору на навчання(заочна ф.н.) Бланк договору на навчання(вечірня ф.н.) Бланк договору на навчання(заочна-дистанційна ф.н.)
Бланк заяви за договором Бланк заяви за держзамовленням


ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ

   прийом здійснюється на конкурсній основі за умовами, визначеними Положенням про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України, затвердженим Постановою Кабінету Мiнiстрiв України від 01 квітня 2013 р. № 255:

за денною формою     за вечірньою, заочною та заочною з елементами дистанційної формами
На навчання за денною формою за державним замовленням приймаються особи, які перебувають на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування та обіймають посади державної служби, що належать до 1-9 групи оплати праці або віднесені до першої - сьомої категорії посад в органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік на момент подання документів до приймальної комісії.     На навчання за вечірньою, заочною (дистанційною) формою приймаються особи, які перебувають на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування та обіймають посади державної служби, що належать до 1-5 оплати праці чи віднесені до першої – четвертої категорії посад в органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік на момент подання документів до приймальної комісії.

Наведені вище обмеження не розповсюджуються на вступників за договором
ЗА ДОГОВОРОМ

   на конкурсній основі приймаються громадяни України, які мають «вищу освіту» (диплом бакалавра, диплом спеціаліста або магістра).

Вартість одного семестру (вступ 2017).
на денній формі 7 500 грн. на заочній формі 7 000 грн.
на вечірній формі 6 200 грн. на заочній з елементами дистанційної формі 6 400 грн.
Документи, що подають вступники
ЗА ДЕРЖЗАМОВЛЕННЯМ:     ЗА ДОГОВОРОМ
Заява, в якій вказують обрану спеціальність та спеціалізацію     Заява, в якій вказують обрану спеціальність та спеціалізацію
Копія диплома з додатком про вищу освіту, засвідчена у встановленому порядку     Копія диплома з додатком про вищу освіту, засвідчена у встановленому порядку
Копія трудової книжки (кожна сторінка засвідчена у встановленому порядку)     Копія трудової книжки (кожна сторінка засвідчена у встановленому порядку)
Копія паспорту (1-4 сторінки, сторінка зі штампом реєстрації)     Копія паспорту (1-4 сторінки, сторінка зі штампом реєстрації)
Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду     Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду
Шість фотокарток розміром 3х4 см.     Шість фотокарток розміром 3х4 см
Два поштових конверти з марками     Два поштових конверти з марками
   
Довідка про віднесення посади до відповідної категорії посад державних службовців та до відповідної групи оплати праці    

!!! Народні депутати України під час вступу, крім документів подають рекомендацію Голови Верховної Ради України або його заступників.
!!! Посадові особи місцевого самоврядування, які перебувають на виборних посадах, направляються на навчання за рішенням відповідних рад.

УВАГА! Заява на вступ заповнюється кульковою ручкою синього кольору!   Вступник особисто пред'являє оригінал диплому, паспорт, військовий квиток чи посвідчення про приписку до призовної дільниці, та документи, що дають право на пільги.
   (!) Всі дипломи, видані ВНЗ іноземних держав (крім дипломів СРСР, виданих до 15 травня 1992 року) потребують обов'язкової нострифікації. У цьому випадку вступники подають довідку МОН України.

ПЕРЕЛІК ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

  • комп'ютерне тестування з державно-управлінських, соціально-економічних, політико-правових, історико-культурних питань
  • «співбесіда із сучасних проблем публічного управління та адміністрування»
  • комп'ютерне тестування з іноземної мови.
    Програма та методичні рекомендації (англійська, німецька, французька)
Для підготовки службовців органів публічної влади до вступу:

  • видаються переліки питань на вступні випробування з варіантами відповідей, а також методичні рекомендації для підготовки до екзаменів (запитуйте у працівників приймальної комісії);
  • напередодні вступних випробувань будуть проведені оглядові лекції та консультації із залученням провідних викладачів закладу;
  • будуть організовані тижневі семінари із підготовки до вступу ( Управління ПКК інституту, тел. (048) 705-97-72);
  • вступникам надається можливість складання пробного вступного випробування - комп'ютерного тестування під час Дня відкритих дверей , а також під час виїздів робочої групи приймальної комісії до регіонів Півдня України (графік буде розміщено додатково).


Офіційні документи


Приймальна комісія

Приймальна комісія працює з 8:30 до 17:15 за адресою:
65009, м. Одеса, вул. Генуезька, 22 (площа 10 Квітня)
тел. (048) 705-97-12; (048) 705-97-11; (048) 705-97-13; е-mail: priem@oridu.odessa.ua