Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ENG

281 «Публічне управління та адміністрування» з наданням ступеню магістр


Інститут здійснює прийом слухачів на магістерську підготовку за спеціальністю: на денну, вечірню, заочну,
заочну (з елементами дистанційної) форми навчання за державним замовленням та за договором
На навчання на конкурсній основі приймаються громадяни України, які мають вищу освіту
(диплом бакалавра, спеціаліста або магістра)

Навчання за спеціалізаціямиКонкурсний відбір здійснюється за результатами трьох вступних випробувань та з урахуванням середнього балу диплому про вищу освіту


За договором

За держзамовленням

Вступ на основі раніше здобутого
ступеня бакалавра

Вступ на основі раніше здобутого
ступеня магістра/ОКР спеціаліста

Єдиний вступний іспит
з іноземної мови
Комп'ютерне тестування
з іноземної мови
Комп'ютерне тестування
з іноземної мови
Комп'ютерне тестування з державно - управлінських, соціально - економічних, політико - правових, історико - культурних питань
Cпівбесіда із сучасних проблем публічного управління та адміністрування

*Єдиний вступний іспит – форма вступного випробування, яка передбачає використання організаційнотехнологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання. Результати тільки 2019 року.


Оцінювання проводиться за 200-бальною шкалою оцінювання від 100 до 200 балів. Особи, які на вступному іспиті
набрали менше 100 балів до не допускаються до складання наступних іспитів та до участі у конкурсіЕтапи вступної кампаніїПрийом документів від вступників Закінчення прийому заяв та документів Строки проведення вступних випробувань

з 01 квітня 2019 року
липень, серпень (додатковий набір*)
для вступників всіх форм навчання

18 липня 2019 року
липень, серпень (додатковий набір*)
для вступників всіх форм навчання

20 – 26 липня 2019 року
серпень (додатковий набір*)
для вступників всіх форм навчання

Вступний іспит з іноземної мови в інституті Термін оприлюднення рейтингового списку вступників Терміни зарахування вступників/

02 липня 2019 року
для вступників всіх
форм навчання

не пізніше 31 липня
серпень (додатковий набір*)
для вступників всіх форм навчання

липень-серпень
до 31 серпня (додатковий набір*)
для вступників всіх форм навчання

Документи для ознайомлення

Бланк договору на навчання(денна ф.н.) Бланк договору на навчання(заочна ф.н.) Бланк договору на навчання(вечірня ф.н.) Бланк договору на навчання(заочна-дистанційна ф.н.)
Бланк заяви

ДОКУМЕНТИ, ЩО ПОДАЮТЬ ВСТУПНИКИ :

ЗА ДЕРЖЗАМОВЛЕННЯМ

ЗА ДОГОВОРОМ

Заяву, в якій вказують обрану спеціальність та спеціалізацію

Заяву, в якій вказують обрану спеціальність та спеціалізацію

Оригінал та копія диплома(ів) про вищу освіту,
додаток до нього

Оригінал та копія диплома(ів) про вищу освіту,
додаток до нього

Копія трудової книжки, засвідчена службою управління
персоналом органу, установи, організації, де працює особа

Копія трудової книжки, засвідчена службою управління
персоналом органу, установи, організації, де працює особа

Копію паспорту (1-4 сторінки, сторінка зі штампом реєстрації)

Копію паспорту (1-4 сторінки, сторінка зі штампом реєстрації)

Копію реєстраційного номера облікової картки платника податків

Копію реєстраційного номера облікової картки платника податків

Шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см

Шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см

Довідка про віднесення посади до відповідної групи оплати праці, категорії та рангу

Оригінал та копія екзаменаційного листка єдиного вступного іспиту

Рішення відповідної ради, щодо рекомендації на навчання (для посадових осіб місцевого самоврядування, які перебувають на виборних посадах)


!!!Копії документів без пред’явлення оригіналу не приймаються!!!

Народні депутати України під час вступу, крім документів подають рекомендацію Голови Верховної Ради України або його заступників.
Посадові особи місцевого самоврядування, які перебувають на виборних посадах, направляються на навчання за рішенням відповідних рад.

ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ

прийом здійснюється на конкурсній основі за умовами, визначеними Положенням про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України, затвердженим Постановою Кабінету Мiнiстрiв України від 01 квітня 2013 р. № 255:


за денною формою

за вечірньою, заочною та
заочною (з елементами дистанційної) формами

«за державним замовленням приймаються особи, які перебувають на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування та обіймають посади державної служби, що належать до 1-9 групи оплати праці або віднесені до першої - сьомої категорії посад в органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби, служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік на момент подання документів до приймальної комісії.» «приймаються особи, які перебувають на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування та обіймають посади державної служби, що належать до 1-5 групи оплати праці або віднесені до першої - четвертої категорії посад в органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік на момент подання документів до приймальної комісії.»

ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ (НАДС)

за заочною формою

«приймаються особи, які перебувають на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування та обіймають посади державної служби, що належать до 6-9 групи оплати праці або віднесені до п’ятої - сьомої категорії посад в органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік на момент подання документів до приймальної комісії.»

ЗА ДОГОВОРОМ

Приймаються особи, які мають вищу освіту (прийом здійснюється відповідно до умов прийому до закладів вищої освіти, затверджених МОН)

Вартість та строки навчання 281 «Публічне управління та адміністрування»
(вступ 2019 року)

Денна, вечірня, заочна та заочна (з елементами дистанційної) форми навчання:
1,4 роки (16 місяців)

ВАРТІСТЬ ОДНОГО СЕМЕСТРУ

Денна форма
навчання 8200 грн

Вечірня форма
навчання 6800 грн.

Заочна, заочна (з елементами дистанційної)
форми навчання 7700 грн

Правила прийому на навчання до інституту в 2019 році;

Порядок подання електронних заяв;

Положення про приймальну комісію;

Положення про апеляційну комісію

Склад приймальної комісії

Приймальна комісія

Приймальна комісія працює з 8:30 до 17:15 за адресою:
65009, м. Одеса, вул. Генуезька, 22 (площа 10 Квітня)
тел. (048) 705-97-12; (048) 705-97-11; (048) 705-97-13; е-mail: priem@oridu.odessa.ua

Також шукайте нас у соціальних мережах
ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ 2014 - 2019 ©