Написати листа
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» ENG
Людям із порушенням зору (Тестова система)

Факультет публічного управління та адміністрування

Загальна інформація

АДРЕСА, КОНТАКТИ


Адреса:

65009 м. Одеса, вул. Генуезька, 22, к.200

Телефон/Fax:

(048) 7059725, тел./факс:(048)7059732
(048) 7059731

E-mail:

oridu_dekanatdu@ukr.net

Форми навчання,кафедри,спеціалізації

Адреса, контакти,працівники деканату

Загальна інформація


Основна функція факультету – організація та управління підготовкою здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврськими) та другим (магістерськими) рівнями вищої освіти за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування».

Місія факультету – підготовка кадрів для системи публічного управління та адміністрування, здатних формувати та реалізовувати публічну політику, ефективно реалізовувати управлінські функції, надавати якісні публічні послуги, сприяти інноваційним процесам у суспільстві з метою утвердження верховенства права, соціальної справедливості, розвитку демократії, забезпечення прав і свобод людини.

Факультет було створено наказом директора Інституту від 1 листопада 2000 року №139-к у відповідності до рішення Вченої ради Інституту.

Факультет в різні роки очолювали:
 1. Корвецький Олександр Дмитрович, кандидат медичних наук, доцент. Перший декан факультету державного управління (з листопада 2000 по березень 2005).
 2. Миколайчук Микола Миколайович, кандидат наук з державного управління, доцент. Декан факультету з квітня 2005 по листопад 2007.
 3. Кривоцюк Петро Степанович, кандидат політичних наук, доцент. Декан факультету з листопада 2007 по грудень 2008.
 4. Попов Микола Петрович, кандидат наук з державного управління, доцент. Декан факультету з січня 2009 - по липень 2014.
 5. Липовська Світлана Олексіївна. Декан факультету з липня 2014 - по квітень 2015.
 6. Куспляк Ігор Сергійович, кандидат політичних наук, доцент. Виконував обов’язки декана факультету з квітня 2015 по серпень 2016.
 7. Мамонтова Ела Вікторівна, доктор політичних наук, професор. Декан факультету з вересня 2016 - по лютий 2017.
 8. Куспляк Ігор Сергійович, кандидат політичних наук, доцент. Декан факультету з березня 2017 по теперішній час.

З метою ефективної реалізації завдань у напрямку виконання ліцензійних вимог щодо надання освітніх послуг, на факультеті функціонують 6 кафедр. Це:
 1. кафедра гуманітарних та соціально-політичних наук - утворена 30.08.1996 р.;
 2. кафедра державознавства і права - утворена 01.11.2001 р.;
 3. кафедра публічного управління та регіоналістики - утворена 01.11.2001 р.;
 4. кафедра економічної та фінансової політики - утворена 01.09.2004 р.;
 5. кафедра глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою - утворена 01.09.2004 р.;
 6. кафедра регіональної політики та публічного адміністрування - утворена 01.03.2010 р.


Відбір і прийом на перший (бакалаврський) рівень вищої освіти за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» здійснюється відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти затверджених МОН України.

Відбір і прийом на другий (магістерський) рівень вищої освіти за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" здійснюється відповідно до Положення про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2013 р. № 255.

Навчально-виховний процес на факультеті забезпечується штатним професорсько-викладацьким складом кафедр факультету та фахівцями, залученими за сумісництвом. У проведенні занять приймають участь відповідальні працівники місцевих органів влади, провідні науково-педагогічні працівники наукових установ та вищих закладів освіти Одеської області та України.

На сьогодні навчальний процес на факультеті забезпечують більш 70 викладачів, які мають економічні, юридичні, педагогічні, психологічні, фізико-математичні, технічні, філологічні, політологічні, філософські, історичні, соціологічні та інші наукові ступені.

Виховна робота, яка проводиться серед студентів та слухачів факультету, спрямована на формування у них національної самосвідомості, патріотизму, відповідальності за долю суспільства, людської гідності, готовності самовіддано захищати і розбудовувати українську державу. З цією метою здійснюються заходи патріотичного, естетичного і фізичного виховання.

Виховна робота враховує історичні та культурні традиції регіону, вікові особливості слухачів, здійснюється як під час навчального процесу, так і поза ним. Так студенти та слухачі приймають участь у заходах з приводу річниць Одеської області, Дня визволення Одеси від фашистських загарбників, Дня Перемоги, Дня Європи в Україні, акції "Серце до серця", шефської допомоги вихованцям Михайлівської школи-інтернату Одеської області тощо. На факультеті діє студентське самоврядування. Метою діяльності органів самоврядування є сприяння сумлінному виконанню здобувачами вищої освіти своїх обов'язків з одночасним захистом їх прав та інтересів, сприяння організації навчально-виховного процесу в інституті, формуванню нової високопрофесійної еліти публічних службовців на засадах ділової співпраці з директором, посадовими особами, які здійснюють керівництво інститутом та його структурними підрозділами.

З вересня 2008 року в інституті розпочав роботу Центр Культури студентів та слухачів. Завданням центру є організація дозвілля слухачів, студентів та працівників інституту, проведення тематичних вечорів та розважальних заходів.