Написати листа
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» ENG
Людям із порушенням зору (Тестова система)

Кафедра глобалістики, євроінтеграції та управ. нац. безпекою

Новини

Загальна характеристика

Науково-педагогічні працівники

Навчально-методична діяльність

Наукова діяльність

Знакові події та досягнення

Експертна діяльність

Науково-комунікативні заходиЗагальна характеристикаМісія кафедри

Наша місія - Формування у слухачів та посадових осіб органів публічної влади цілісної системи знань щодо теоретико- прикладних аспектів розвитку сучасних міжнародних відносин у сфері європейської інтеграції та їх інформування щодо становлення та розвитку взаємовідносин України і ЄС, сприяння розвитку системи публічного управління в контексті європейського вибору України.

Історична довідка

Кафедра глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою заснована 1 вересня 2004 року. Її створення було затверджено наказом проректора-директора Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України від 10 червня 2004 року № 38 на виконання Указу Президента України від 13.12.2003 р. № 1433/2003 "Про державні програми з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2004-2007 роки" та відповідно до рішення Вченої ради інституту від 12.02.2004 р. протокол № 2.73.

Мета створення кафедри полягає у викладанні дисциплін, пов'язаних зі світовою та європейською інтеграцією та національною безпекою України на факультетах усіх форм навчання.

Цей напрямок наукових досліджень сьогодні є досить актуальним через те, що Україна функціонує у контексті провідних світових процесів сучасного політичного розвитку, а знання цих дисциплін допоможе вирішенню низки економічних та суспільно-політичних проблем, з якими стикається наша держава. Крім того, особлива увага звертається на побудову нових взаємовідносин, у зв'язку з тим, що 1 травня 2004 року Україна отримала спільний кордон з ЄС після того, як членство в ньому отримали іще десять держав.

Завдання

Підтримка економічного та соціального розвитку в регіоні забезпечується підготовкою висококваліфікованих фахівців у таких напрямках, як: європейська інтеграція, міжнародна економічна інтеграція та галузева конкурентоспроможна політика, європейські засади публічного управління, залучення інвестицій та співробітництво з Структурними фондами ЄС, європейська політика згуртованості, транскордонне співробітництво та Європейська політика сусідства.

Практична реалізації місії кафедри при підготовки слухачів за професійним спрямуванням «Європейська інтеграція в умовах глобального врядування» та активна участь у розвитку в регіоні процесів європейської інтеграції передбачає вирішення колективом кафедри відповідних завдань:

 • забезпечення фахової підготовки слухачів в сфері міжнародних відносин та європейської інтеграції;
 • формування у слухачів компетенції та спроможності здійснювати практичну діяльність в органах публічної влади при реалізації євроінтеграційних програмах та заходах з огляду на соціально- економічні потреби України та регіонального розвитку;
 • сприяння адаптації системи державного управління до європейських стандартів, з урахуванням при цьому умов імплементації Угоди про асоціацію та створення зони вільної торгівлі, що ставить на порядку денному нові завдання для органів публічного управління.

Міжнародне співробітництво

Активне міжнародне співробітництво є обов’язковою складовою поточної діяльності кафедри. Провідне місце при цьому займає експертна діяльність викладачів, консультації та підтримка яка надається органам публічної влади з питань європейської інтеграції, залучення до міжнародних проектів та програм.

Міжнародна діяльність кафедри здійснюється спільно з партнерами з Республіки Молдови, Румунії, Польщі та інших країн ЄС:

 • Університет Александру Іоану Куза, м. Ясси, Румунія (розвиток наукового співробітництва)
 • Державний інститут міжнародних відносин Молдови, м. Кишинів, Республіка Молдова (розвиток наукового співробітництва; обмін досвідом).
 • Університет Нижній Дунай м. Галац, Румунія (розвиток наукового співробітництва; обмін досвідом, реалізація спільних міжнародних проектів)
 • Академія публічного управління, м. Кишинів, Республіка Молдова (розвиток наукового співробітництва; обмін досвідом).

Очікуване місце роботи випускників

Підготовка за професійним спрямуванням «Європейська інтеграція в умовах глобального врядування» дозволяє отримати слухачу глибокі теоретичні знання та практичні навички професійної діяльності в сфері європейської інтеграції. Передумовою прийняття слухача для проходження спеціалізації є наявність його відповідної мотивації. Вона повинна бути обумовлена прагненням щодо активної участі в заходах з підготовки України до інтеграції в Європейський Союз, і в першу чергу розробки і реалізації регіональної політики з розвитку на європейських засадах. Результати успішної діяльності кафедри на протязі багатьох років свідчать, що слухачі програми мають певну перевагу на ринку праці, яка забезпечується практикою міждисциплінарних європейських досліджень, що розширює навички, розвиває здатність до дій у багатокультурному середовищі Європи.

Залучення слухачів до підготовки проектів європейського спрямування, участь у налагодження співробітництва органів влади з фондами ЄС дозволяє слухачам кафедри отримати практичні навички з підготовки цільових програм місцевого розвитку за вимогами європейських партнерів

Випускники кафедри отримають належну підготовку, яка дозволяє їм працювати в:

 • центральних та місцевих органах державного управління;
 • органах публічної влади;
 • Європейських представництвах та установах;
 • в сфері європейських досліджень, освіти та консалтингу з питань євроінтеграції;
 • неурядових організаціях;
 • приватних компаніях на європейському ринкуЕrasmus+ презентація
для участі у семінарі ОРІДУ
Еrasmus+ презентація
у семінарі ОРІДУ
Спеціалізації Залучення
грантів


Ксель Тетяна Святославівна

Посада: провідний фахівець кафедри


Функціональні обов'язки: Організаційно-методичне забезпечення навчального процесу


Телефон: 70-59-765


Адреса: 65009 м.Одеса, вул.Генуезька, 22, к.114-б

Телефон: (048) 70-59-751

Електронна адреса кафедри:kafedra_ei_oridu@i.ua