Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ENG

Кафедра державознавства і права

Новини

Загальна характеристика

Науково-педагогічні працівники

Навчально-методична діяльність

Наукова діяльність

Експертна діяльність

Науково-комунікативні заходиЗагальна характеристика

Спеціалізація – “Право в публічному управлінні”

Дата утворення: 01.11.2001 р.

Завдання кафедри

Основне завдання кафедри - підготовка магістрів з публічного управління та адміністрування
А також:
 • проведення на високому науково-методичному рівні лекцій, практичних, семінарських занять та інших видів занять, передбачених навчальними планами, а також вступних та випускних іспитів, здійснення поточного (модульного) контролю, керівництво стажуванням, виконанням випускних робіт, самостійною роботою слухачів і студентів;
 • розробка і подання на затвердження в установленому порядку навчальних програм з дисциплін (курсів, модулів) кафедри;
 • підготовка підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій, інших навчально-методичних матеріалів, надання рецензій на навчально-методичну літературу;
 • формування пропозицій до тематики та проведення наукових досліджень, керівництво науково-дослідною роботою слухачів і студентів, обговорення завершених науково-дослідних робіт і впровадження їх результатів у практику публічного управління, надання рекомендацій до публікації завершених наукових праць;
 • розгляд індивідуальних планів навчальної, методичної, наукової та іншої роботи працівників кафедри;
 • вивчення, узагальнення та розповсюдження досвіду освітньої діяльності кращих викладачів;
 • розробка і реалізація заходів щодо використання на заняттях сучасних технічних засобів та технологій навчання;
 • підготовка науково-педагогічних кадрів, наукове керівництво аспірантами, здобувачами, консультування докторантів, розгляд дисертацій, що подаються до захисту за відповідним спрямування, надання рекомендацій до присвоєння вчених звань, організаційно-методичне забезпечення стажування викладачів;
 • встановлення зв’язків з регіональними і місцевими органами державної влади, відповідними науково-дослідними установами, навчальними закладами з метою виявлення, узагальнення та розповсюдження передового досвіду в галузях правового регулювання, публічного управління, надання науково-консультативної допомоги державним органам управління і органами місцевого самоврядування;
 • організація систематичних зв язків з випускниками інституту;
 • здійснення заходів щодо підвищення кваліфікації службовців різних сфер публічного управління.
Кафедра приймає участь в забезпеченні:
 • підготовки фахівців за денною, вечірньою, заочною та заочною з елеметами дистанційної формами навчання;
 • розробки та реалізації програм, змісту модулів (дисциплін) з підготовки фахівців відповідних спеціальностей, підготовки науково-педагогічних кадрів, підвищення кваліфікації державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування.
 • експертизи проектів законів і нормативно-правових актів.
Місце кафедри в структурі інституту.

Кафедра є навчально-науковим структурним підрозділом Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.
В процесі діяльності кафедра співпрацює з факультетом публічного управління та адміністрування і факультетом менеджменту та бізнес-технологій, та з відділом організації освітнього процесу, підпорядковується першому заступнику директора інституту.

Адреса: 65009 м. Одеса, вул. Генуезька, 22, к. 221
Електронна пошта: pravo@oridu.odessa.ua

  Балєсна Олена Дмитрівна

  Посада: провідний фахівець кафедри
  Освіта: вища
  Функціональні обов'язки:  Організаційне забезпечення навчального процесу

  Контакти кафедри :

  Тел. : +38048 - 7059766
  Ел. адреса: pravo@oridu.odessa.ua
Також шукайте нас у соціальних мережах
ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ 2014 - 2019 ©