Написати листа
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» ENG
Людям із порушенням зору (Тестова система)

Кафедра публічного управління та регіоналістики

Новини

Загальна характеристика

Науково-педагогічні працівники

Навчально-методична діяльність

Наукова школа

Наукова діяльність

Експертна діяльність

Знакові події та досягнення

Науково-комунікативні заходиЗагальна характеристикаМісія кафедри

Місія кафедри полягає у формуванні школи інноваційних технологій публічного управління та адміністрування, орієнтованої на світовий рівень освіти і досліджень, сприяння становленню сучасної школи регіонального управління для підготовки національної еліти управлінських кадрів, здатної вирішувати завдання підвищення конкурентоспроможності України.

Реалізація даної місії забезпечується високим науково-практичним, дослідницьким, виховним і інтелектуальним потенціалом професорсько-викладацького складу Кафедри, а також докторантів, аспірантів, магістрантів та студентів кафедри.

Історична довідка

Кафедра публічного управління та регіоналістики була утворена у листопаді 2001 року як структурний підрозділ факультету державного управління Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Кафедра забезпечує проведення комплексу робіт по організації навчального процесу підготовки слухачів на здобуття ступеня магістра за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» за денною, вечірньо-заочною, заочною формами навчання, і є провідною в підготовці слухачів за спеціалізацією «Регіональне управління».

Основні напрямки діяльності кафедри: підготовка магістрів публічного управління та адміністрування, організація і здійснення навчальної та науково-методичної роботи; проведення наукових досліджень; надання фахових консультацій регіональним органам державної влади й місцевого самоврядування з питань, які відповідають профілю кафедри; проведення занять за типовою програмою і тематичних семінарів з підвищення кваліфікації державних службовців у Центрі підвищення кваліфікації кадрів Інституту..

Завдання

 • Задовольняти потреби держави у підготовці високоінтелектуальних фахівців в галузі публічного управління та адміністрування, через підвищення соціальних, управлінських, особистісних властивостей слухачів, аспірантів та докторантів кафедри;
 • Сприяти формуванню нової вітчизняної моделі управління в системі публічного управління;
 • Формувати умови, що забезпечують повне розкриття здібностей кожного співробітника кафедри, стимулювати індивідуальне та колективне творче мислення.

Міжнародне співробітництво

Кафедра бере участь в багатьох міжнародних проектах і програмах, діловим партнером яких виступає інститут. Серед найбільш значущих проектів, що були реалізовані за останні роки за участю викладачів, співробітників, докторантів, аспірантів та слухачів кафедри публічного управління та регіоналістики:

 • Співробітництво з Румунським транскордонним інститутом міжнародних наук та кримінальної юстиції Університету Галацу;
 • Співробітництво з Інститутом права, адміністрації та управління Університету ім. Яна Длугоша в Ченстохові (Польща);
 • Круглий стіл у рамках співпраці з Пекінським Адміністративним Інститутом;
 • Програма стажування аспірантів з проведенням індивідуального наукового дослідження в Університеті адміністративних наук м. Шпайєр (ФРН).

Очікуване місце роботи випускників

 • органи публічної влади регіонального рівня;
 • органи місцевого самоврядування;
 • місцеві органи виконавчої влади, залучені до процесів реалізації державної політики у сфері регіонального управління;
 • службовці, що працюють в органах місцевої виконавчої влади, посадові і виборні особи місцевого самоврядування з питань діяльності виконавчих органів ради; секретарі рад, міські голови, голови районних, районних у містах рад;
 • керуючі справами виконавчих апаратів рад, керівники управлінь і відділів виконавчого апарату рад, секретарі рад, відповідальні працівники виконавчих комітетівПРЕЗЕНТАЦІЯ КАФЕДРИ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇАлєксандрова Тетяна Володимирівна

Посада: провідний фахівець кафедри


Функціональні обов'язки: Організаційне забезпечення навчального процесу. Завідувач спеціалізованої навчальної аудиторії кафедри №213


Адреса: 65062 м.Одеса, вул.Генуезька, 22, к.221

Телефон: (0482) 70-59-756

Електронна пошта завідувача кафедри: liudmyla.prykhodchenko@gmail.com

Електронна адреса кафедри: kafedradums@oridu.odessa.ua