Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту

Сучасний менеджмент: моделі, стратегії, технології Підготовка до державної атестації

Новини


24 лютого 2018 року

Двадцять четвертого лютого 2018 року, після канікул продовжено проведення занять у Школі Майбутнього Менеджера. На занятті були присутні двадцять учнів. Відповідальна за роботу Школи Майбутнього Менеджера ТомашевськаМ.В. довела до учнів інформацію про умови вступу до ОРІДУ НАДУ при президентові України у 2018 році. Заняття на тему «Маркетингове забезпечення бізнесу та труднощі, що виникають в процесі його створення» провів к.е.н., доцент кафедри менеджменту організацій Міхляєв М.О. Заняття було проведено цікаво та захоплююче. Усі учні приймали участь у дискусіях, приводили свої приклади та задавали багато питань викладачеві.

22 лютого 2018 року

Двадцять другого лютого 2018 року, відбулося чергове засідання кафедри менеджменту організацій, на якому був проведений аналіз захисту дипломних робіт здобувачів вищої освіти ступеня магістр денної та заочної форм навчання, який відбувся у лютому 2018 року. Обговорювалось виконання індивідуальних планів викладачів кафедри за перший семестр 2017/2018 навчального року, розглядались важливі питання про підготовку до акредитації бакалаврської освітньої програми за спеціальністю «Менеджмент» та питання відповідності ліцензійним вимогам, щодо надання освітніх послуг. Також обговорювався хід підготовки до проведення науково-практичної студентської конференції; визначення місць проходження виробничої практики для студентів четвертого курсу, денної форми навчання та п’ятого курсу заочної форми навчання за спеціальністю «Менеджмент»; закріплення напрямків магістерських робіт для здобувачів вищої освіти першого курсу денної і заочної форм навчання. Піднімались питання про трудову та виконавчу дисципліну працівників кафедри; про інформування з питань, що розглядаються на нарадах з керівниками структурних підрозділів, а також про накази директора та доручення першого заступника директора у поточному місяці. Інші поточні питання.


16 лютого 2018 року

Сьогодні, шістнадцятого лютого 2018 року, відбувся останній у цьому семестрі захист магістерських робіт здобувачів наукового ступеню магістр, 3 курсу заочної форми навчання, факультету менеджменту та бізнес-технологій, за спеціальністю 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)», спеціалізації «Менеджмент економічної безпеки».

15 лютого 2018 року


15 лютого 2018 року відбувся захист магістерських робіт здобувачів наукового ступеню магістр, 3 курсу заочної форми навчання, факультету менеджменту та бізнес-технологій, за спеціальністю 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)», спеціалізації «Менеджмент організації інвестиційної діяльності».
Державна комісія № 1, затверджена наказом директора інституту від 4 січня 2018 р. № 4, працювала у повному складі. Голова комісії – д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту ОДАУ – Запша Г. М. Заступник голови комісії – к.е.н., професор, професор кафедри менеджменту організацій С.А. Яроміч. Члени комісії – к.військ.н., доцент, професор кафедри менеджменту В. І. Паламарчук та к.е.н, доцент кафедри менеджменту організацій М. О. Міхляєв, секретар комісії – провідний фахівець деканату менеджменту Антонченко Л. І.
Представлені до захисту дипломні роботи відповідали всім встановленим вимогам та мали практичну спрямованість.

В результаті захисту дипломних робіт здобувачі ступеню магістр отримали такі оцінки:
- «відмінно» - 5 студентів;
- «добре» - 6 студентів.
Колектив кафедри бажає випускникам успіхів у професійній діяльності!

10 лютого 2018 року


10 лютого 2018 року розпочала свою роботу державна екзаменаційна комісія по прийому державного екзамену студентів 3 курсу заочної форми навчання факультету менеджменту спеціальності 8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) спеціалізації «Бізнес-адміністрування» та «Економічна безпека». Державна комісія, затверджена наказом директора інституту від 4 січня 2018 р. № 3, працювала у повному складі. Голова комісії – д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту ОДАУ – Запша Г. М. Заступник голови комісії – к.е.н., професор, професор кафедри менеджменту організацій С.А. Яроміч. Члени комісії – к.військ.н., доцент, професор кафедри менеджменту В. І. Паламарчук та к.е.н, доцент кафедри менеджменту організацій М. О. Міхляєв, секретар комісії – провідний фахівець деканату менеджменту Антонченко Л. І. Робота ДЕК відзначена високим організаційним рівнем та відтворенням конструктивного клімату.
В результаті складання державного екзамену студенти отримали такі оцінки:
- «відмінно» - 9 студентів;
- «добре» - 8 студентів;
- «задовільно» - 1 студент.
Бажаємо щасливого захисту магістерських робіт!

09 лютого 2018 року


09 лютого 2018 року розпочала свою роботу державна екзаменаційна комісія по прийому державного екзамену студентів 2 курсу денної форми навчання факультету менеджменту спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Бізнес-адміністрування» та «Економічна безпека» . Державна комісія, затверджена наказом директора інституту від 4 січня 2018 р. № 4, працювала у повному складі. Голова комісії – д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри економіки підприємств ОНПУ – Бельтюков Є. А. Заступник голови комісії – к.е.н., доцент, доцент, завідувач кафедри менеджменту організацій Н.Е. Красностанова. Члени комісії – д.е.н., ст.н.с., професор кафедри менеджменту В.Ф. Горячук та к.е.н, доцент кафедри менеджменту організацій О.В. Журавель, секретар комісії – старший викладач кафедри менеджменту М.В. Томашевська. Робота ДЕК відзначена високим організаційним рівнем та відтворенням конструктивного клімату.
В результаті складання державного екзамену студенти отримали такі оцінки:
- «відмінно» - 5 студентів;
- «добре» - 10 студентів;
- «задовільно» - 3 студента.
Бажаємо щасливого захисту магістерських робіт!

07 лютого 2018 року

07 лютого 2018 року відбувся перший день захисту магістерських робіт студентів 2 курсу заочної форми навчання факультету менеджменту спеціальності 073 «Менеджмент)» спеціалізації «Бізнес-адміністрування» та «Економічна безпека». Державна комісія № 2, затверджена наказом директора інституту від 4 січня 2018 р. № 4, працювала у повному складі. Голова комісії – д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри економіки підприємств ОНПУ – Бельтюков Є. А.. Заступник голови комісії – к.е.н., доцент, доцент, завідувач кафедри менеджменту організацій Н.Е. Красностанова. Члени комісії – д.е.н., ст.н.с., професор кафедри менеджменту В.Ф. Горячук та к.е.н, доцент кафедри менеджменту організацій О.В. Журавель, секретар комісії – старший викладач кафедри менеджменту М.В. Томашевська. Захист підтвердив високий рівень підготовки майбутніх фахівців та професіоналізм викладачів кафедри як керівників магістерських робіт. В результаті складання державного екзамену студенти отримали такі оцінки:

- «відмінно» - 6 студентів;
- «добре» - 4 студента.
Бажаємо успіху в професійні діяльності, добробуту і миру!

06 лютого 2018 року

06 лютого 2018 року відбувся перший день захисту магістерських робіт студентів 2 курсу заочної форми навчання факультету менеджменту спеціальності 073 «Менеджмент)» спеціалізації «Бізнес-адміністрування» та «Економічна безпека». Державна комісія № 2, затверджена наказом директора інституту від 4 січня 2018 р. № 4, працювала у повному складі. Голова комісії – д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри економіки підприємств ОНПУ – Бельтюков Є. А.. Заступник голови комісії – к.е.н., доцент, доцент, завідувач кафедри менеджменту організацій Н.Е. Красностанова. Члени комісії – д.е.н., ст.н.с., професор кафедри менеджменту В.Ф. Горячук та к.е.н, доцент кафедри менеджменту організацій О.В. Журавель, секретар комісії – старший викладач кафедри менеджменту М.В. Томашевська. Захист підтвердив високий рівень підготовки майбутніх фахівців та професіоналізм викладачів кафедри як керівників магістерських робіт. В результаті складання державного екзамену студенти отримали такі оцінки:

- «відмінно» - 2 студента;
- «добре» - 7 студентів.
Бажаємо успіху в професійні діяльності, добробуту і миру!

02 лютого 2018 року

02 лютого 2018 року розпочала свою роботу державна екзаменаційна комісія по прийому державного екзамену студентів 2 курсу заочної форми навчання факультету менеджменту спеціальності 073 «Менеджмент)» спеціалізації «Бізнес-адміністрування» та «Економічна безпека». Державна комісія, затверджена наказом директора інституту від 4 січня 2018 р. № 4, працювала у повному складі. Голова комісії – д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри економіки підприємств ОНПУ – Бельтюков Є. АЗаступник голови комісії – к.е.н., доцент, доцент, завідувач кафедри менеджменту організацій Н.Е. Красностанова. Члени комісії – д.е.н., ст.н.с., професор кафедри менеджменту В.Ф. Горячук та к.е.н, доцент кафедри менеджменту організацій О.В. Журавель, секретар комісії – старший викладач кафедри менеджменту М.В. Томашевська. Робота ДЕК пройшла на належному організаційному рівні в теплій та доброзичливій атмосфері. В результаті складання державного екзамену студенти отримали такі оцінки:

-«відмінно»- 6 студентів;
- «добре» - 12 студентів;
- «задовільно» - 1 студент.
Бажаємо щасливого захисту магістерських робіт!

Архів новин