Написати листа
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» ENG
Людям із порушенням зору (Тестова система)


Кафедра державознавства і права

Новини

Загальна характеристика

Науково-педагогічні працівники

Навчально-методична діяльність

Наукова діяльність

Наукова школа

Експертна діяльність

Знакові події та досягнення

Науково-комунікативні заходиНовини


Згідно із наказом № 160 від 30.11.2020 р. ОРІДУ НАДУ при Президентові України Єфремова Наталя Володимирівна к.ю.н., доцент кафедри історії держави і права Національного університету «Одеська юридична академія» з 1 грудня 2020 р. по 5 лютого 2021 р. успішно пройшла стажування на кафедрі державознавства і права ОРІДУ.

29 січня 2021 року доцентки кафедри державознавства і права Львова Єлизавета та Ровинська Катерина взяли участь у веб-зустрічі в рамках ініціативи стратегії безпечної громади зі співпраці між урядовими, правоохоронними органами та представниками громадянського суспільства, щодо запобігання злочинам проти власності.

З 2 по 23 грудня 2020 року проводилась Державна атестація на визначення рівня знань слухачів спеціальності «Публічне управління та адміністрування» спеціалізації «Право в публічному управлінні».

Доцент кафедри державознавства і права А.О.Фальковський виступив на телеканалі LIve studio у телевізійній передачі на тему: "Національна академія державного управління при Президентові України: бути чи не бути". Разом із доктором наук з державного управління, проф. Т.Н. Безверхнюк учасники зустрічі обговорили проблемні питання реалізації Указу Президента України щодо передачі Національної академії державного управління при Президентові України (разом з Дніпропетровським, Львівським, Одеським, Харківським регіональними інститутами державного управління) до сфери управління Міністерства освіти і науки України.


04 грудня 2020 року студенти другого курсу бакалаврату спеціальності "Публічне управління та адміністрування" денної форми навчання взяли участь у студентському науковому семінарі на тему: «Боротьба з корупцією в судових і правоохоронних органах України: історико-правовий досвід».3 грудня 2020 року спільними зусиллями кафедри історії держави і права Національного університету «Одеська юридична академія», кафедри державознавства і права Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України та директорки Наукової бібліотеки Національного університету «Одеська юридична академія» Т.Ю. Іванійчук було проведено запланований навчально-науковий захід – студентський науковий семінар на тему «Боротьба з корупцією в судових і правоохоронних органах України: історико-правовий досвід».


26 листопада 2020 року о 14.00 відбулось розширене засідання кафедри державознавства і права за участю кафедри регіональної політики та публічного адміністрування ОРІДУ. На засіданні розглядались результати дисертаційного дослідження здобувача М.В. Смоквіна на тему: ""Організаційно-правовий механізм стійким розвитком українського села".20 листопада 2020 року доцент кафедри державознавства і права Є.О. Львова взяла учать у науковому он-лайн семінарі, що проводився за підтримки осередку ICON-S в Центральній та Східній Європі та Угорського університету Етваша (the ELTE E?tv?s Lor?nd University, м.Будапешт, Угорщина). Темою семінару стала проблема сучасного стану конституціоналізму в країнах Центральної та Східної Європи.Доцент кафедри, к.ю.н., доцент Фальковський А.О. продовжує виступати на телеканалах Одеси у якості експерта з питань правової діяльності органів публічної влади. Глибоке знання законодавства України, адвокатська практика та педагогічна діяльність надають його коментарям необхідної компетентності, об'єктивності, виваженості, викликають у глядачів довіру до експертної думки. Темами двох останніх ефірів у жовтні та листопаді 2020 року були виборча кампанія в органи місцевого самоврядування та конституційна криза в Україні


Доцент кафедри, д.ю.н, доцент Львова Є.О. взяла участь у 12-й щорічній міжнародній конференції “Globalization and Higher Education in Economics and Business Administration (GEBA 2020)”. Конференція проводилась на англійській мові в он-лайн форматі на платформі Microsoft за підтримки факультету економіки та бізнес адміністрування Яського Університету ім. А. Й. Кузи в м.Яси, Румунія. За результатами конференції планується публікація у іноземному виданні


Протягом жовтня 2020 року доцент Фальковський А.О. та старший викладач Долгіх Н.П. активно співпрацювали із відділом підвищення кваліфікації ОРІДУ, де провели цілу низку семінарів з різних аспектів антикорупційної діяльності органів публічної влади. Слід зауважити, що викладачами накопичено вже відповідний досвід по розробці та проведенню лекцій, семінарів для працівників органів місцевого самоврядування у дистанційному режимі із застосуванням сучасних інформаційних технологій.


22 жовтня 2020 року викладачі кафедри державознавства і права взяли участь у розширеному засіданні кафедри економічної та фінансової політики, на якому обговорювалась результати дисертаційного дослідження Войтович К.Г. на тему "Розвиток ресурсного забезпечення регіонів України в умовах децентралізації: концептуальні засади" (на здобуття наукового ступеня кандидата з держ.упр. за спец. 25.00.01).


В жовтні 2020 року на кафедрі завершено планування діяльності кафедри та науково-педагогічних працівників на навчальний рік. На основі аналізу виконання контрактів, особистих досягнень у відповідності із Ліцензійними умовами до професійної діяльності, результатів стажування викладачі намітили особисті траєкторії професійного розвитку, розробили їх змістовні частини. Затверджені на засіданні кафедри індивідуальні плани НПП та план роботи всієї кафедри покладено в основу діяльності у поточному навчальному році.


Викладачі кафедри продовжують працювати над розробкою НМЗД спеціалізованого блоку «Право в публічному управлінні». Так, були внесені доповнення до плану видань навчально-методичної літератури з дисципліни «Публічне та приватне право» (розр. Львова Є.О.), вийшов друком навчальний посібник з дисципліни «Правове регулювання фінансових відносин», підготовлений колективом авторів Марущаком В.П., Львовою Є.О., Бачинською К.В., Марущак О.І. за заг.ред. Марущака В.П.


Значну частину діяльності НПП кафедри займає наукове керівництво аспірантами. В цілому на кафедрі державознавства і права навчається 26 аспірантів. У жовтні завершено роботу по їх звітуванню, плануванню навчальної та наукової діяльності, розроблено програми педагогічної практики та створено умови для її проходження. За аспірантами першого року навчання закріплені наукові керівники, предмети наукових інтересів яких відповідають темам їх дисертаційних досліджень.


09 жовтня 2020 року. науково-педагогічні працівники кафедри, аспіранти, майбутні магістри взяли участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції за міжнародною участю в ОРІДУ НАДУ. Свої тези доповідей у збірнику матеріалів конференції по секції «Право в публічному управлінні» опублікувало більше 30 авторів


Організація державних іспитів, захист кваліфікаційних (магістерських) робіт випускників 2020-2021 навчального року знаходиться під особливою увагою на кафедрі державознавства і права. Готуючись до державної атестації, доценти Козуліна С.О. та Ровинська К.І. розробили кваліфікаційні завдання і тести з дисципліни «Право в публічному управлінні». В цілому 65 здобувачів вищої освіти другого рівня будуть претендувати на присвоєння ступеня магістра. Умови підготовки складніші, ніж завжди. Позначились дистанційний характер та скороченість термінів у виборі тем, особливості контактування в умовах епідеміологічної ситуації із науковими керівниками та кафедрою, необхідність перевірки робіт на плагіат та відповідне прискорення темпів розробки магістерського дослідження. Перші представлені роботи показали відповідальність здобувачів та їх наукових керівників: всі перші подані вісім робіт витримали сувору перевірку на плагіат.


Немало зусиль докладають викладачі кафедри для забезпечення належної якості освітніх послуг, оскільки заняття доводиться проводити як в аудиторній формі, так і у дистанційному режимі. Керуючись листом МОН від 12.10.20 та наказом директора інституту про перехід у зв'язку із погіршенням епідеміологічної ситуації на дистанційне навчання з 15 жовтня по 15 листопада 2020 року, викладачі організували викладання навчального матеріалу, проведення практик і семінарів, самостійну роботу студентів, слухачів, контроль рівня знань, навичок, вмінь за допомогою створених Google-класів, інших інформаційних технологій. Виконати поставлені завдання допомагає також накопичений у минулому начальному році досвід та обмін думками, напрацюваннями, аналізом досягнутого.


08 жовтня 2020 року відбулося засідання кафедри державознавства, на якому було розглянуто питання про організацію навчального процесу у дистанційному режимі, про затвердження програм педагогічної практики аспірантів другого року навчання, про закріплення наукових керівників та тем кандидатських дисертацій аспірантів 2020 року вступу тощо


01 жовтня 2020 року доцент кафедри державознавства і права, д.ю.н., доцент Львова Є.О. взяла участь у засіданні комісії з дотримання академічної доброчесності в ОРІДУ НАДУ. На обговорення були винесені питання декларування дотримання академічної доброчесності НПП, співробітниками, а також здобувачами вищої освіти Інституту.


22 жовтня 2020 року викладачі кафедри державознавства і права взяли участь у розширеному засіданні кафедри економічної та фінансової політики.

Найщиріші вітання авторам! Вийшов друком навчальний посібник "Правове регулювання фінансових відносин"

30 вересня 2020 року в рамках вивчення дисципліни "Публічне та приватне право" студенти 2 курсу денної форми навчання факультетів "Публічне управління та адміністрування" та "Менеджмент" зустрілись із відомим вітчизняним адвокатом-практиком, громадським діячем Муконіним Олександром Вікторовичем.14 вересня 2020 р. кафедрою державознавства і права було проведено «круглий стіл» на тему «Державна регуляторна служба в системі державного механізму захисту прав суб'єктів господарювання» за участю завідувача сектору Державної регуляторної служби в Одеській області Голоти Андрія Ігоровича.           Вітаємо з присвоєнням вченого звання доцента!
Відповідно до рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 14 травня 2020 року присвоєно вчене звання доцента кафедри державознавства і права Андрію Олександровичу Фальковському!
Науково-педагогічний колектив кафедри, студентська та слухацька спільнота вітають Олександра Андрійовича із вагомим здобутком та бажають успіхів у подальшій науковій та педагогічній діяльності!


20 травня 2020 р. в рамках дистанційних практичних/семінарських занять із дисципліни "Право" відбувся колоквіум для студентів 2 курсу денної форми спеціальності "Менеджмент". Доцент Львова Є.О. провела поточне онлайн-опитування студентів зі змістовного модулю "Адміністративне право", а також провела обговорення з метою виявлення навчальних потреб студентів. Більшість здобувачів вищої освіти продемонстрували мотивацію, дисциплінованість та гарні навчальні результати.


27 квітня 2020 р., з метою запрошення до вступу та навчання до ОРІДУ НАДУ при Президентові України, доцент кафедри Ровинська Катерина Ігорівна, взяла участь у дистанційній нараді керівників апаратів судів м. Одеси та Одеської області у приміщенні теруправління Державної судової адміністрації в Одеській області на чолі із Головою теруправління, Лукашем Тарасом Валерійовичем.08 квітня 2020 р. студенти 2 курсу спеціальності "Менеджмент" в рамках вивчення дисципліни "Право" вперше взяли участь в дистанційному семінарі-обговоренні художнього фільму на правову тематику. Шляхом відкритого голосування студенти обрали для перегляду та відгуку фільм "Лінкольн для адвоката" (вир. - США, 2011 р.). Разом із викладачем доц.Львовою Є.О. студенти обговорили сюжет фільму, визначили які види правовідносин описуються у фільмі. Перегляд дав змогу порівняти чим відрізняється система судочинства у США та в Україні, визначити основні риси системи органів досудового слідства та судового процесу в США.26 лютого 2020 року представники ОРІДУ НАДУ при Президентові України доцентки кафедри державознавства і права Єлизавета Львова та Катерина Ровинська взяли участь в роботі Діалогової платформи в рамках ініціативи стратегії безпечної громади зі співпраці між урядовими, правоохоронними органами та представниками громадянського суспільства щодо злочинів проти власності.6 лютого 2020 року

За запрошенням керівництва Приморського РВ ОМУ Національної поліції України в Одеської області доцент кафедри державознавства і права Одеського регіонального інститутуту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, кандидат юридичних наук Андрій Фальковський провів тренінг з антикорупційної проблематики для співробітників національної поліції. У ході тренінгу були обговорені актуальні питання електронного декларування, зміни у антикорупційному законодавстві України.


19.12.2019

На 7-му каналі телебачення відбулась дискусія за участю відомих українських експертів, зокрема,доцента кафедри державознавства і права ОРІДУ НАДУ Андрія Олександровича Фальковського, з приводу змін до Конституції України, що були запропоновані останнім часом. Протягом жвавого обговорення були висказані різні точки зору, надана експертна думка про необхідність реформування адміністративно-територіального устрою України, поглиблення процесів децентралізації, посилення ролі громад. Було наголошено, що запропоновані Президентом зміни до Конституції посилють европейський напрям розвитку України.


9 грудня 2019 року

в рамках участі у Всеукраїнській акції "16 днів проти насильства" та з нагоди відзначення Міжнародного дня боротьби з корупцією співробітникам Приморського районного відділу філії Центру пробації в Одеській області було прочитано інтерактивну лекцію «Поняття та ознаки корупції. Заходи протидії корупції в органах пробації України». Лекцію для співробітників відділу провела старший викладач кафедри державознавства і права Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України Долгіх Наталя Прокопівна. В ході проведення заняття було розглянуто питання індексу сприйняття корупції в світі за минулий рік, проаналізовано причини і умови корупції в Україні, витоки корупції в історичному аспекті, розглянуто поняття «подарунку», «конфлікту інтересів» та алгоритм дій співробітників пробації у запобіганні корупційним проявам. Заняття пройшло у теплій та затишній атмосфері, співробітники зацікавлено прослухали викладений матеріал та поспілкувались з панею Наталією у форматі питання-відповідь. Питання взаємодії діяльності практики і в той же час реалізація наукових положень, взаємний обмін досвідом практиків та науковців стоять в авангарді діяльності Приморського районного відділу філії Центру пробації в Одеській області, оскільки, як кажуть: «немає нічого практичніше якісної теорії».


14 листопада 2019 року

Доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри державознавства і права Марущак В.П. прийняв участь у ХУ Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми сучасного управління в соціально-економічних, гуманітарних та технічних системах». Конференція організована Одеським інститутом ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом» разом з Інститутом проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України в рамках підготовки до 50-річчя цього наукового закладу. Володимир Марущак відкрив пленарне засідання конференції своєю доповіддю «Управління та економіка: взаємовплив на сучасному етапі». Науковець виступив також у якості рецензента Збірника наукових праць за матеріалами конференції та отримав сертифікат участі.


24 жовтня 2019р.

24 жовтня 2019р. відбулось розширене засідання кафедри державознавства і права (за участю кафедри регіональної політики та публічного адміністрування) щодо попередньої експертизи дисертації аспіранта С.В. Янюка «Механізми державного регулювання територіальної оборони України» за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління.


24 жовтня 2019р.

Доцент кафедри державознавства і права А.О.Фальковський провів відкриту лекцію на тему: «Права профспілок у сфері трудових відносин» для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальності «Менеджмент». Тема лекції викликала жвавий інтерес у присутніх студентів та викладачів кафедри. Лектор професійно виклав тему, ставив цікаві запитання до аудиторії та ґрунтовно відповідав на запитання щодо захисту і представництва професійними спілками прав найманих працівників в Україні.


23 вересня 2019 р

23 жовтня 2019 року в Головному управлінні Державної казначейської служби України в Одеській області проведено семінар на тему «Правове забезпечення функцій фінансового контролю, що покладені на органи Державної казначейської служби України в бюджетному процесі». В семінарі взяли участь представники Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України: доцент кафедри «Державознавства і права», кандидат юридичних наук Єлизавета Львова, слухачі факультету «Публічне управління та адміністрування» 3 курсу заочної форми навчання та фахівці Головного управління: заступник начальника Головного управління Марина Смирнова, начальник управління видатків, мережі та зведених показників бюджету Наталя Крижановська та головний спеціаліст-юрисконсульт відділу виконання судових рішень юридичного управління Михайло Костюк. В ході заходу представники Головного управління ознайомили присутніх з повноваженнями органів Державної казначейської служби України з контролю за дотриманням бюджетного законодавства та особливостями виконання судових рішень органами Державної казначейської служби України.


23 жовтня 2019 р

В межах навчального процесу, доценти кафедри державознавства і права, Козуліна С.О. та Ровинська К.І. разом із слухачами 2-го року магістерської підготовки за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування», відвідали Господарський суд Одеської області. Привітальне слово від Голови суду, судді, к.ю.н.,Петрова В.С. визнало основні задачі та здобутки суду в сучасних умовах. План заходів передбачав спілкування із медіаторами та відвідування кімнати медіації суду з метою з’ясування механізму та суті медіації. Надалі, усі присутні відвідали судове засідання із застосуванням режиму відеозв’язку, яке наочно продемонструвало доступ до правосуддя через елементи електронного урядування. Наприкінці, представниками канцелярії суду, в режимі реального часу, було продемонтровано роботу «електронного суду» з моменту реєстрації заяви до моменту розподілу на головуючого суддю. Вищезазначений досвід надав можливість усім учасникам пересвідчитись в ефективності та зручності інноваційних методів в публічному управлінні та адмініструванні.


12-14 вересня 2019 року

Протягом 12-14 вересня 2019 року представниця інституту Єлизавета Львова взяла участь у міжнародній науково-практичній конференції «Суверенітет: концепція в потоці» у м. Атени (Греція). Конференція проводилась за сприяння Президента Грецької республіки Прокопіса Павлопулоса. Доцентка катедри державознавства і права Єлизавета Львова обговорювала проблемні питання європейського та міжнародного права на наукових сесіях, семінарах та форумах в Афінському національному університеті імені Каподистрії.


10 вересня 2019 р.

10 вересня 2019 р. доцентом Ровинською Катериною була проведена лекція на тему «Система судочинства України» для учасників спільної українсько-польської школи (08–14 вересня 2019 р., м. Одеса), яка проходить на базі ОРІДУ НАДУ при Президентові України. Під час лекції були визначені та окреслені основні здобутки судової реформи в Україні , а також сучасні та подальші кроки реформування судової системи в Україні. Жваву дискусію серед учасників викликали питання запровадження та початок роботи Вищого антикорупційного суду України, порівняння процедури кваліфікаційного допуску до правничих професій (професійних суддів, адвокатів) у Польщі та в Україні. Підсумовуючи, учасники українсько-польської школи зауважили, що частина законодавства, що визначає побудову сучасної системи судоустрою в Україні та була запозичена з польського законодавства, вже надало позитивні результати в Польщі, в зв'язку з чим сподіваються на аналогічні успіхи в Україні.


ВІТАЄМО!

Днями стало відомо, що завідувачу кафедри державознавства і права ОРІДУ НАДУ, професору, д.держ.упр. Марущаку Володимиру Петровичу присвоєно Почесне звання «Видатний юрист України». Таке рішення прийнято Союзом юристів України, який відзначив керівника за особисті видатні досягнення в області практичного застосування права, активну участь у суспільному житті, становленні правової держави та в реальному втіленні принципу верховенства права. Колектив кафедри щиро вітає Володимира Петровича з почесною нагородою і бажає подальших успіхів, натхнення, громаддя творчих задумів та втілення їх у життя.


18 червня 2019 року

Викладачі кафедри державознавства і права на чолі із завідувачем кафедри професором, доктором наук з державного управління Марущаком В.П. обговорили в Територіальному управлінні Державної судової адміністрації України в Одеській області питання підвищення професійної комптентності працівників установи та підпорядкованих їй судових адміністрацій районів області. За результатами зустрічі виявлені та намічені шляхи співпраці кафедри державознавства і права ОРІДУ НАДУ при Президентові України і Територіального управління ДСУ України в Одеській області по забезпеченню практичної направленості навчального процесу, наданню освітніх послуг працівникам управління.


Дискусія на сьомому каналі регіонального телебачення за участю доценат кафедри Андрія Фальковського

11 червня 2019 року Андрій Фальковський доцент кафедри державознавства і права ОРІДУ НАДУ при Президентові України взяв участь у дискусії на Сьомому каналі телебачення з проблематики розгляду Конституційним судом України указу Президента України про розпуск Верховної Ради України.
Вийшов друком навчальний посібник "Право в публічному управлінні"

У травні 2019 р. на кафедрі державознавства і права вийшов друком навчальний посібник «Право в публічному управлінні» (С.О. Козуліна, Ю.О. Ровинський, К.І. Ровинська). У посібнику розглядаються основні джерела регулювання діяльності публічно-владних інституцій, правові та теоретичні аспекти статусу органів публічного управління та адміністрування, порядок прийняття, скасування, оскарження нормативно-правових актів суб'єктів публічної адміністрації, нормативно встановлені права, обов'язки, види та підстави юридичної відповідальності публічних службовців, а також засади запобігання корупції в публічному управлінні. Навчальний посібник розрахований на здобувачів вищої освіти, що навчаються за пограмами підготовки магістрів публічного управління та адміністрування, а також на публічних службовців.
17 травня 2019 року

Старший викладач кафедри державознавства і права Н.П. Долгіх провела відкрите практичне заняття на тему: "Гарантія прав з охорони праці". Студенти 1 курсу факультету "Менеджменту і бізнес технологій " взяли активну участь у дискусії під час заняття, відповідали на запитання викладача, вирішували ситуативні завдання. На занятті були також присутні викладачі та завідувач кафедри В.П. Марущак.
«Засідання Господарського суду»

В рамках дисципліни «Підприємницьке право » студенти 1 курсу магістратури денної форми навчання спеціальності «Управління проектами», «Менеджмент» та доцент А.О. Фальковский зіграли в ситуаційну ділову гру «Засідання Господарського суду». Під час гри було дуже багато цікавих та повчальних моментів, які на довго запам’ятається студентам. Гра допомогла студентам відчути реальність подій, що зазвичай відбувається під час судового засідання, та витримати усі послідовні процедури. Хід засідання був цікавим, а результати не очікуваними.

Вітаємо !

Викладацький склад кафедри державознавства і права щиро вітає професора Володимира Петровича Марущака із нагородженням Почесною відзнакою Одеської обласної ради!


.

Кафедра державознавства і права сердешно вітає завідувача кафедри, професора, члена Європейського товаривства міжнародного права, доктора наук з державного управління Володимира Петровича Марущака з Ювілеєм!

У цей святковий світлий день, Коли настав Ваш ювілей, Ми щиро Вас вітаємо, Добра і щастя Вам бажаємо. Хай оминають Вас тривоги, Хай Бог дасть щастя на путі, Хай світла й радісна дорога Щасливо стелиться в житті! Тож не старійте і не знайте В житті ні смутку, а ні бід, У серці молодість плекайте, Живіть до ста щасливих літ!


15 квітня 2019 року

<

В рамках дисципліни «Правове регулювання фінансових відносин» слухачі 2 курсу вечірньої форми навчання спеціалізації «Право в публічному управлінні» та доцент Є.О. Львова взяли участь у круглому столі на тему: «Бюджетне законодавство як нормативна основа забезпечення розвитку територіальних громад в Україні». В роботі круглого столу у якості експерта взяв участь начальник відділу правового аналізу юридичного управління апарату Одеської обласної ради Р.О.Самофалов. Експерт відповів на запитання присутніх та розповів про проблемні питання фінансового забезпечення місцевого розвитку на районному та обласному рівнях.


13 квітня 2019 року

В ОРІДУ НАДУ при Президентові України відбувся День відкритих дверей. Представники кафедри державознавства і права презентували спеціалізацію «Право в публічному управлінні».


11 квітня 2019 р.

О 13.30 год. в каб. 315 відбулось чергове засідання кафедри державознавства і права, в рамках якого пройшли аспірантські слухання. Перший заступник директора М.П. Попов, завідувач кафедри державознавства і права В.П. Марущак, начальник відділу з координації наукової роботи та докторантури О.М.Ємельянова, та викладачі кафедри заслухали звіти присутніх апірантів. Значні здобутки серед аспірантів першого та другого років навчання здобули О.І.Антонюк, О.П. Гладунова, О.В. Грішин, М.Г. Дізанов, Р.В. Єрмаков, О.С.Клименко, О.Г. Маланчук, О.А.Мінаков, Р.О Самофалов. На засіданні були обговорені звіти про результати наукової роботи аспірантів четвертого року навчання Киртоки М.П., Янюка С.В. та здобувача Смоквіна М.В. Захист звітів аспірантів та здобувачів кафедри про виконання індивідуальних навчальних планів та планів наукової роботи відбувся згідно з встановленими вимогами.


01 квітня 2019 року

Відповідно до Плану-графіку інституту щодо проведення попередньої експертизи дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління 01 квітня 2019 року відбулося розширене засідання кафедри економічної та фінансової політики спільно з кафедрою державознавства і права з попередньої експертизи кандидатської дисертації Попової (Войтович) К.Г. на тему «Розвиток ресурсного забезпечення регіонів України в умовах децентралізації: концептуальні засади», науковий керівник к.держ.упр., доцент Голинська О.В. (спеціальність 25.00.04 – місцеве самоврядування). Попова (Войтович) К.Г. виступила з доповіддю щодо отриманих результатів дисертаційного дослідження, представлені відгуки фахівців-експертів та наукового керівника. Представники науково-педагогічного складу кафедр інституту взяли активну участь в обговоренні результатів дисертаційних досліджень. За результатами попередньої експертизи було прийнято рішення рекомендувати кандидатську дисертацію Попової (Войтович) К.Г. для подальшого розгляду і захисту у спеціалізованій вченій раді.


28 березня 2019 року

28 березня 2019 року на телевізійному каналі "Академія" відбулася фахова дискусія з проблеми використання політичних технологій під час виборів Президента України. В обговоренні взяв участь кандидат юридичних наук, доцент кафедри державознавства і права ОРІДУ НАДУ при Президентові України Андрій Фальковський. Дискусія відбулася на високому рівні, було проаналізовано специфіку виборчого процесу в Україні, були висловлені думки стосовно доцільності довіри до соціологічних опитувань та інші актуальні проблеми сучасного українського державотворення. 

Вітаємо Андрія Юрійовича Бойчука з присвоєнням наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.01. Бажаємо творчої наснаги та успіхів у подальших дослідженнях!


14.03.2019 року

Доцент кафедри державознавства і права ОРІДУ НАДУ при Президентові України Фальковський Андрій Олександрович взяв участь у обговренні створення онлайн реєстру вакансій. Створення такого реєстру повинно допомогти молоді у працевлаштуванні, в тому числі пошуку первого місця роботи. Дискусія була плідною та цікавою, стосувалось правових, організаційних, практичних аспектів функцунування цієї онлайн системи вакансій.15.01.2019 року

Доцент кафедри державознавства і права ОРІДУ НАДУ при Президентові України Фальковський Андрій Олександрович взяв участь у дискусії, що відбулась на Сьомому каналі регіонального телебачення міста Одеси. Експерти та представники політичних партій обговорили тематику появи нових регіональних лідерів, висловили свої думки стосовно законодавства України, що регламентує волевиявлення громадян на виборах.14.01.2019 року

Доцент кафедри державознавства і права ОРІДУ НАДУ при Президентові України Фальковський Андрій Олександрович взяв участь у телепрограммі на Першому Міському каналі, присвяченої зміни в Кримінальному кодексі України. Дискусія була дуже цікавою та інформативною.Нова монографія завідуючого кафедри державознавства і права, доктора наук з державного управління, професора В.П.Марущака

Вийшла друком нова монографія завідуючого кафедри державознавства і права, доктора наук з державного управління, професора В.П.Марущака: Марущак В.П., Марущак О.І. Державне управління і податки в ринковій економіці: монографія – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2018. – 190 с. Монографія присвячена дослідженню функціонування державного управління в сфері економічної діяльності, ролі державних адміністрацій, напрямкам їх розвитку, їх місця в системі державного управління, а також дослідженню організаційно-правового механізму оподаткування, який складається в процесі управління ринковою економікою.


На кафедрі державознавства і права продовжується традиція наукових тематичних зустрічей з експертами-практиками!

21 листопада 2018 року в рамках вивчення дисципліни "Адаптація законодавства Украни до законодавства ЄС" слухачі 2 курсу вечірньої форми навчання спеціалізації "Право в публічному управлінні" змогли задати запитання адвокату, кандидату юридичних наук, Голові комітету з інтелектуальної власності Ради адвокатів Одеської області Федорову Анатолію Анатольевичу. Зустріч відбулась у форматі "круглого столу", під час якого обговорювались проблемні питання виконання Угоди про асоціацію України та ЄС у сфері охорони прав на результати інтелектуальної діяльності, у сфері охорони здоров'я та перспективи законодавчого регулювання розмитнення вживаних автомобілів, зареєстрованих в країнах ЄС.


Продовжуємо давню традицію відвідування відкритих судових засідань в Апеляційному суді Одеської області!

14 листопада 2018 року в рамках виїзного практичного заняття з дисципліни "Правове регулювання земельних та екологічних відносин" слухачі 2 курсу денної форми спеціалізації "Право в публічному управлінні" були присутніми на судових засіданнях з розгляду справ про визнання права оренди земельної ділянки, стягнення коштів, про визнання недійсними рішення органу місцевого самоврядування та ін. Ознайомлення з діяльністю судових органів влади сприяють підвищенню правової культури державних службовців та поваги до судової системи.17 листопада 2018 року

Відбувся День відкритих дверей в ОРІДУ НАДУ при Президентові України. Майбутні абітурієнти змогли дізнатись про умови навчання на спеціалізації "Право в публічному управлінні".

Архів новин