Написати листа
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» ENG
Людям із порушенням зору (Тестова система)


Згідно із наказом № 160 від 30.11.2020 р. ОРІДУ НАДУ при Президентові України Єфремова Наталя Володимирівна к.ю.н., доцент кафедри історії держави і права Національного університету «Одеська юридична академія» з

1 грудня 2020 р. по 5 лютого 2021 р. успішно пройшла стажування на кафедрі державознавства і права ОРІДУ.

Відповідно до рішення засідання кафедри державознавства і права ( протокол № 9 від 4 лютого 2021 р.) індивідуальний план підвищення кваліфікації (стажування) визнано успішно виконаним у обсязі 180 академічних годин (шість кредитів ECTS), з яких: 70 годин – аудиторних, 50 годин наукової роботи та 60 годин методичної роботи.

3 грудня 2020 року, у рамках програми стажування доц. Н.В. Єфремової Н.В. та спільними зусиллями кафедри історії держави і права Національного університету «Одеська юридична академія», доцента кафедри державознавства і права Є.О. Львової та директорки Наукової бібліотеки Національного університету «Одеська юридична академія» Т.Ю. Іванійчук було проведено запланований навчально-науковий захід – студентський науковий семінар на тему «Боротьба з корупцією в судових і правоохоронних органах України: історико-правовий досвід».

Враховуючи, що захід відбувався в умовах оголошеного карантину, зустріч було проведено у формі «webinar» із застосуванням програми ZOOM. Учасниками наукового заходу стали молоді дослідники – магістри першого курсу Судово-адміністративного факультету Національного університету «Одеська юридична академія» та бакалаврів 2 курсу факультету Публічного управління та адміністрування Одеського регіонального Інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. У семінарі взяли участь 29 осіб, а по матеріалах було зроблено презентацію. URL : https://hdl.handle.net/11300/13915

Під час стажування доцентом Н.В. Єфремовою, у співавторстві, було підготовано матеріали навчально-методичного посібника з дисципліни «Історія державної служби в Україні» для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня «магістр» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування», галузь знань 28 «Публічне управління та адміністрування» для Центра підготовки магістрів публічної служби і професійних суддів Національного університету «Одеська юридична академія» обсягом 125 сторінок.