Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту


   Відбувся науково-практичний семінар "Майстерня секторальних реформ: регіональний вимір" аспірантів ОРІДУ НАДУ при Президентові України всіх форм навчання. Захід було організовано і проведено в межах наукового дослідження з теми: «Публічне управління в умовах децентралізації: удосконалення реалізації секторальних реформ у регіональному вимірі», що виконується на кафедрі української та іноземних мов (Науковий керівник - Колісніченко Н.М.; відповідальний виконавець - Стратієвська Н.Ф.). Учасників семінару привітав Попов С.А., заступник директора з наукової роботи та Матвєєнко І.В. - начальник сектору підготовки науково-педагогічних кадрів. Виступи доповідачів торкалися проблем модернізації системи управління; удосконалення механізмів ефективної реалізації секторальних реформ в умовах децентралізації; соціальної політики зайнятості та пенсійного забезпечення населення; актуальних проблем та перспектив розвитку людського капіталу в умовах становлення спроможних громад; ресурсного забезпечення та розвитку депресивних територій; удосконалення взаємовідносин держави та суспільства; комунікацій та їхнього впливу на реалізацію секторальних реформ; антикризового управління. Виступи викликали живий інтерес і започаткували дискусію щодо питань реалізації реформ в умовах формування спроможних об'єднаних громад.