Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ENG
Людям із порушенням зору (Тестова система)   Різнопланові комунікативні заходи, проведені протягом 15 по 27 травня, надали змогу розглянути сучасні проблеми сфери публічного управління у різних аспектах.
   Так, презентація наукових та науково-методичних праць викладачів, яка відбулася 15 травня 2017 року допомогла присутнім визначити, які саме проблеми досліджуються науковцями кафедри, які актуальні питання порушуються ними на шпальтах періодичних наукових видань.
   Науково-практичний семінар «Новели законодавства у сфері публічних послуг», проведений 16 травня 2017 року був зорієнтований на членів тендерних комітетів, містить практичні рекомендації щодо удосконалення процедури проведення тендерних закупівель.
   «Круглий стіл» на тему: «Особливості процесів децентралізації в Одеській області», проведений 17 травня 2017 року науковцями кафедри: Саханєнком С.Є., професором, д.держ.упр., та Давтяном С.Г., доцентом, к.держ.упр., відзначився широкою дискусією між науковцями інституту, магістрантами та практиками-управлінцями, запрошеними до участі у заході.
   17 травня 2017 року відбувся виїзний науково-практичний семінар в Одеській науковій бібліотеці «Науково-дослідна робота аспірантів як ефективний метод підготовки якісно нових фахівців у вищій школі», основною цільовою аудиторією якого були аспіранти інституту.
   Профорієнтаційну направленість та яскраву складову широкої популяризації сфери публічної служби серед молоді містив у собі комунікативний захід, ініційований та проведений доцентом кафедри, к.політ.н. Крупником А.С. – дискусія серед школярів Одеського регіону «Служити народу України», який відбувся 19 травня 2017 року.
   На засіданні наукового товариства студентів та слухачів 23 травня 2017 року модераторами заходу було апробовано новий метод проведення комунікативного заходу - «жива книга», за допомогою якого учасники змогли більше дізнатися про інформаційну складову наукових досліджень.
   Також 23 травня 2017 року в межах Фестивалю науки відбулося попереднє обговорення дисертаційного дослідження аспіранта кафедри Лесик О.В. «Становлення та розвиток вітчизняної моделі державного управління». Конструктивне обговорення переросло в грунтовну наукову дискусію, результатом якої стали пропозиції щодо удосконалення наданої дисертаційної роботи.
   Справжньою окрасою, особливою гордістю став захід, проведений в у форматі «круглого столу» на тему: «Реформація та сучасні проблеми трудової та службової етики», проведений 24 травня 2017 р. в Одеському лютеранському кафедральному соборі Святого Павла Німецької Євангелістко-лютеранської церкви України (Кірхі). До дискусії були залучені науковці Одеси: Роджер О.М., професор кафедри філософії Одеської консерваторії, Шевцов С.П., професор філософського факультету Одеського університету ім. Мечникова, Могиленко О.Р., доцент кафедри філософії Морської академії та інш. Учасниками заходу широко оговорювалися проблеми моральної складової службової етики.
   26 травня 2017 року у межах Фестивалю науки відбулася VІІІ Міжнародна наукова Інтернет-конференція аспірантів та докторантів із державного управління «Державне управління в Україні: історія державотворення, виклики та перспективи». Учасники Інтернет-конференції : аспіранти, докторанти, слухачі, науковці, викладачі, практичні фахівці нашого Інституту, пропонували теоретичні шляхи вирішення суспільних проблем сучасного українського суспільства. Статус міжнародної конференції підтвердили публікації молодих науковців Великобританії, Румунії.
   Роботу конференції координував професор кафедри, д.держ.упр. – Саханєнко С.Є. У процесі роботи конференції, під час якої виступили науковці кафедри та аспіранти кафедри, порушивши практичні аспекти розвитку публічного управління в Україні та світі. У результаті конструктивної дискусії, учасники конференції зробили висновок, що популяризація наукових досягнень у сфері науки державного управління є необхідною для сьогодення, адже впровадження новітніх наукових технологій та ефективне використання результатів наукової діяльності сприятиме не лише економічному зростанню держави, а й модернізації всієї системи публічного управління.
   27 травня 2017 року відбувся виїзний захід кафедри – у селищі Доброслав Одеської області викладачі, працівники, аспіранти кафедри взяли участь у відкритті нової паркової зони «Японський сад», презентувавши та висадивши дерева, а також – у брейн-ринзі, виборовши перше місце серед 12-ох команд.


Також шукайте нас у соціальних мережах
ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ 2014 - 2019 ©