Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ENG

Видавнича діяльність

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ НАУКОВІ ФАХОВІ ВИДАННЯ ДО УВАГИ АВТОРІВ
Вийшло друком

Шановні колеги, читачі!

       Видавництво Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України пропонує вашій увазі літературу, що вийшла з друку останнім часом. Це книги, присвячені вирішенню проблем державотворення, місцевого самоврядування, управління галузями народногосподарського комплексу. У пропонованих виданнях подаються науково-практичні розробки, що віддзеркалюють новітні здобутки в науці управління, досліджується зарубіжний досвід. Як відомо, ця відносно нова наука охоплює широкий спектр дисциплін і є синтезом досягнень різних наук: гуманітарних, природничих, точних та інших. І тому література з державно-управлінських питань стане в пригоді спеціалістам різних напрямків, викличе зацікавленість не лише у професіоналів – державних службовців, а й у всіх, хто вивчає секрети управління.
       Придбання нашої літератури здійснюється на підставі виставленого рахунку або післяплатою.Державне управління в Україні: історія державотворення, виклики та перспективи [Електронний ресурс] : матеріали IX Міжнар. наук. Інтернет-конф. аспірантів та докторантів з державного управління, 25 трав. 2018 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2018. – 232 с.Зміст у електронному вигляді

Карпенко Л. М. Статистика: навч. посіб. / Л. М. Карпенко. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2019. – 184 с.Зміст у електронному вигляді

Сучасний менеджмент: моделі, стратегії, технології : матеріали XX Всеукр. щоріч. студент. наук.-практ. конф. за міжнарод. участю. 18 квітня 2019 року. — Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2019. — 444 с.Зміст у електронному вигляді

Козуліна С.О. Право в публічному управлінні : навч. посіб. / С.О. Козуліна, Ю.О. Ровинський, К.І. Ровинська. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2019. – 174 с.Зміст у електронному вигляді

Сучасний сталий розвиток в сфері культури: зарубіжний досвід для України: монографія / Драгомирецька Н.М., Дружинін С.С., Думинська С.В., Жилавська Р.П., Ковальова Ю.В. / за заг.ред. д.держ.упр., професора Н. М. Драгомирецької. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2019. – 238 с.Зміст у електронному вигляді
Попов С.А., Панченко Г.О.
Інноваційний розвиток системи органів публічної влади: стратегічний підхід : навч. посіб. / С. А. Попов, Г. О. Панченко. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2018. – 220 с.Зміст у електронному вигляді
Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 26 жов. 2018 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2018. – 520 с.Зміст у електронному вигляді Програма
Державне управління в Україні: історія державотворення, виклики та перспективи [Електронний ресурс] : матеріали IX Міжнар. наук. Інтернет-конф. аспірантів та докторантів з державного управління, 25 трав. 2018 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2018. – 232 с.Зміст у електронному вигляді
Сучасний менеджмент: моделі, стратегії, технології: матеріали XIX Всеукр. щоріч. студент. наук.-практ. конф. за міжнарод. участю. 26 квітня 2018 року. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2018. – 252 с.Зміст у електронному вигляді Програма
Державне управління в Україні: історія державотворення, виклики та перспективи [Електронний ресурс] : матеріали VІІІ Міжнар. наук. Інтернет-конф. аспірантів та докторантів з державного управління, 26 трав. 2017 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 222 с.Зміст у електронному вигляді
Публічне управління: від теорії до практики [Електронний ресурс] : матеріали симпозіуму до 15-річчя утворення кафедри державного управління і місцевого самоврядування 25 лист. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 132 с.Зміст у електронному вигляді

Попередні публікації

Також шукайте нас у соціальних мережах
ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ 2014 - 2019 ©