Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ENG

Магістерська підготовка за спеціальністю 073 «Менеджмент»

Прийом на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра, спеціаліста,
магістра, що отримані за будь-яким напрямом (спеціальністю).

Навчання здійснюється за спеціалізаціями:


Конкурсний відбір здійснюється за результатами трьох вступних випробувань та з урахуванням середнього балу диплому про вищу освіту


Вступ на основі диплому бакалавра

Вступ на основі диплому магістра/спеціаліста

Єдиний вступний іспит
з іноземної мови
Комп'ютерне тестування
з іноземної мови
Тестування з менеджменту та адміністрування
Тестування з підприємницької та управлінської діяльності

*Єдиний вступний іспит – форма вступного випробування, яка передбачає використання організаційнотехнологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання. Результати тільки 2019 року.


Оцінювання проводиться за 200-бальною шкалою оцінювання від 100 до 200 балів. Особи, які на вступному іспиті набрали менше 100 балів до не допускаються до складання наступних іспитів та до участі у конкурсіЕтапи вступної кампаніїПочаток прийому заяв та документів Початок прийому заяв та документів для осіб, яким надано право вступати на основі вступних іспитів* Закінчення прийому заяв та документів для осіб, яким надано право вступати на основі вступних іспитів* Закiнчення прийому заяв та документiв

Денна форма навчання:
10 липня 2019 року
Заочна форма навчання:
10 липня 2019 року

Денна форма навчання:
17 червня 2019 року
Заочна форма навчання:
17 червня 2019 року

Денна форма навчання:
25 червня 2019 року
Заочна форма навчання:
25 червня 2019 року

Денна форма навчання:
23 липня 2019 року
Заочна форма навчання:
23 липня 2019 року

Вступний іспит з іноземної мови для осіб, яким надано право вступати на основі вступних іспитів* Строки проведення вступних іспитів Термін оприлюднення рейтингового списку вступників Терміни зарахування вступників

Денна форма навчання:
02 липня 2019 року
Заочна форма навчання:
02 липня 2019 року

Денна форма навчання:
24-26 липня 2019 року
Заочна форма навчання:
24-26 липня 2019 року

Денна форма навчання:
не пізніше 29 липня 2019 року
Заочна форма навчання:
не пізніше 29 липня 2019 року

Денна форма навчання:
не пізніше 12 серпня 2019 року
Заочна форма навчання:
не пізніше 12 серпня 2019 року


ДОКУМЕНТИ, ЩО ПОДАЮТЬ ВСТУПНИКИ (ТІЛЬКИ КОПІЇ):

Заяву, в якій вказують обрану спеціальність та форму навчання

Копію документу державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень (диплом про базову або повну вищу освіту) на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, засвідчену в установленому порядку

Оригінал та копію екзаменаційного листка єдиного вступного іспиту (на основі здобутого ступеня бакалавра)

Копію паспорту (1-4 сторінки, сторінка зі штампом реєстрації)

Шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см

Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду

Копію військового квитка


Абітурієнт особисто пред'являє оригінал документу про освіту (диплом), паспорт та військовий квиток (посвідчення про приписку)

Вартість та строки навчання спеціальність 073 "Менеджмент" (вступ 2019 року)

Денна форма навчання: 1,5 роки

Заочна форма навчання: 1,5 років

7700,00 за семестр

7500,00 за семестр

23100,00 за весь період навчання

22500,00 за весь період навчання

Правила прийому на навчання до інституту в 2019 році;

Порядок подання електронних заяв;

Положення про приймальну комісію;

Положення про апеляційну комісію

Склад приймальної комісії

Приймальна комісія

Приймальна комісія працює з 8:30 до 17:15 за адресою:
65009, м. Одеса, вул. Генуезька, 22 (площа 10 Квітня)
тел. (048) 705-97-12; (048) 705-97-11; (048) 705-97-13; е-mail: priem@oridu.odessa.ua

Також шукайте нас у соціальних мережах
ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ 2014 - 2019 ©