Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту

Інститут здійснює прийом слухачів на магістерську підготовку за спеціальністю:

073 "МЕНЕДЖМЕНТ"

на денну та заочну форму навчання за договором

Прийом на основі вищої освіти (диплому бакалавра, спеціаліста, магістра), здобутої за будь-якою спеціальністю

Навчання за освітніми програмами (спеціалізаціями):
«Менеджмент бізнес-організацій»;
«Бізнес-аналітика»;
«Менеджмент економічної безпеки»;
«Стратегічні комунікації»;
"Управління проектами";

     Вступники проходять вступні випробування:

фахове випробування: тестування з менеджменту і адміністрування;
комп’ютерного тестування з іноземної мови (англійська, німецька, французька – за вибором вступника). Програма
додатковий екзамен – тестування з підприємницької та управлінської діяльності (для абітурієнтів, які отримали попередній диплом за іншою галуззю знань. Конкурсний бал формується з урахуванням середнього балу диплому).

     (!) Документи для ознайомлення: Програми підготовки до вступних випробувань;

Етапи вступної кампанії

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Заочна форма навчання
вступники на основі здобутого ступеню (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра, спеціаліста, магістра
Початок прийому заяв та документів 02 липня 2018 року 02 липня 2018 року
Закінчення прийому заяв та документів 18 серпня 2018 року 18 серпня 2018 року
Строки проведення вступних випробувань 01-03 серпня 2018 року (І тур); 21-23 серпня 2018 року (ІІ тур) 01-03 серпня 2018 року (І тур); 21-23 серпня 2018 року (ІІ тур)
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 27 серпня 2018 року не пізніше 27 серпня 2018 року
Вибір вступниками місця навчання до 18:00 години 29 серпня 2018 року до 18:00 години 29 серпня 2018 року
Терміни зарахування вступників не пізніше 31 серпня 2018 року не пізніше 31 серпня 2018 року
ДОКУМЕНТИ, ЩО ПОДАЮТЬ ВСТУПНИКИ:

1. Заяву, в якій вказують обрану спеціальність та форму навчання
2. Копію документу державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень (диплом про базову або повну вищу освіту) на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, засвідчену в установленому порядку
3. Шість (6) фотокарток розміром 3х4 см
4. Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду
5. Копію паспорту (1-4 сторінки, сторінка зі штампом реєстрації)
6. Копію військового квитка
7. Два поштових конверти з марками

      Абітурієнт особисто пред'являє оригінал документу про освіту (диплом), паспорт та військовий квиток (посвідчення про приписку)
Вартість та строки навчання на спеціальності 073 "Менеджмент" (вступ 2017 року)

Форми навчання Строки навчання Вартість навчання
Оплата за семестр Оплата за весь період навчання
ДЕННА форма навчання 1,5 роки 7 000,00 21 000,00
ЗАОЧНА форма навчання 1,5 роки 6 850,00 20 550,00«Програма і методичні матеріали для підготовки до вступних випробувань»


Офіційні документи


Приймальна комісія

Приймальна комісія працює з 8:30 до 17:15 за адресою:
65009, м. Одеса, вул. Генуезька, 22 (площа 10 Квітня)
тел. (048) 705-97-12; (048) 705-97-11; (048) 705-97-13; е-mail: priem@oridu.odessa.ua