Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ENG

281 «Публічне управління та адміністрування» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня (диплому) молодшого спеціаліста

При прийомі на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування», конкурсний відбір здійснюється за результатами двох вступних іспитівДля здобуття ступеня бакалавра (вступ на ІІ курс на основі ОКР молодшого спеціаліста)
за наступними спеціальностями необхідно скласти такі випробування

Вступний іспит з соціально-економічних та історико-культурних питань (тестування) Вступний іспит з основ публічного управління та адміністрування (тестування)


Оцінювання проводиться за 200-бальною шкалою оцінювання від 100
до 200 балів. Особи, які за результатом складання вступного іспиту
набрали менше 100 балів до участі у конкурсі не допускаються


Строки подання заяв, вступних випробувань, проведення конкурсу та зарахування на основі
освітньокваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста


Етапи вступної кампанії


Початок прийому заяв та документів Закiнчення прийому заяв та
документiв на основі результатів ЄВІ
Строки проведення вступних іспитів

Денна форма навчання:
10 липня 2019 року

Заочна форма навчання:
10 липня 2019 року

Денна форма навчання:
22 липня 2019 року , до 18:00

Заочна форма навчання:
08 серпня 2019 року, до 18:00

Денна форма навчання:
29-30 липня 2019 року

Заочна форма навчання:
12-14 серпня 2019 року


Термін оприлюднення
рейтингового списку вступників
Вибір вступниками місця навчання Терміни зарахування вступників

Денна форма навчання:
не пізніше 31 липня 2019 року

Заочна форма навчання:
не пізніше 15 серпня 2019 року

Денна форма навчання:
до 18:00 години 03 серпня 2019 року

Заочна форма навчання:
до 18:00 години 17 серпня 2019 року

Денна форма навчання:
не пізніше 05 серпня 2019 року

Заочна форма навчання:
не пізніше 20 серпня 2019 року


ДОКУМЕНТИ, ЩО ПОДАЮТЬ ВСТУПНИКИ (ТІЛЬКИ КОПІЇ)

Заяву, в якій вказують обрану спеціальність та форму навчання

Копію документу державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього

Копію документа, що посвідчує особу та громадянство (копію паспорту або свідоцтва про народження для осіб, які за віком не мають паспорта)

Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду

Шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см

Копію військового квитка чи посвідчення про приписку до призовної дільниці

Вступник особисто пред'являє оригінал документу про освіту (диплом молодшого спеціаліста), паспорт, військовий квиток (посвідчення про приписку)


Вартість та строки навчання спеціальність
281 «Публічне управління та адміністрування» (вступ 2019 року)Денна форма
навчання: 3 роки

Заочна форма
навчання: 3 роки

6500,00 грн. за семестр

4200,00 грн. за семестр


Документи для ознайомлення:

Бланк договору на навчання(денна ф.н.) Бланк договору на навчання(заочна ф.н.)Правила прийому на навчання до інституту в 2019 році;

Порядок подання електронних заяв;

Положення про приймальну комісію;

Положення про апеляційну комісію

Склад приймальної комісії

Положення про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 01.04.2013 р. із змінами;

Приймальна комісія

Приймальна комісія працює з 8:30 до 17:15 за адресою:
65009, м. Одеса, вул. Генуезька, 22 (площа 10 Квітня)
тел. (048) 705-97-12; (048) 705-97-11; (048) 705-97-13; е-mail: priem@oridu.odessa.ua
Також шукайте нас у соціальних мережах
ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ 2014 - 2019 ©