Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ENG

ПРИЙОМ ДО ДОКТОРАНТУРИ ТА АСПІРАНТУРИ


Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України оголошує прийом до докторантури та аспірантури інституту у 2020 році за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування

Правила прийому до докторантури за 2020 рік Правила прийому до аспірантури за 2020 рік

Заява

Рекомендація

Аспірантура Докторантура Аспірантура Докторантура


Програма вступного іспиту з іноземної мови Програма вступного іспиту із спеціальності
281 Публічне управління та адміністрування
Програма співбесіди з презентацією дослідницьких пропозицій Тематика дисертаційних досліджень


Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні» від 10.06.2016 року № 655 в Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України розширено провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальність 074 Публічне управління та адміністрування

http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016-06-10/5632/nmon_655.pdf

Уряд затвердив Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступенів доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах). Упорядковано прийом до вищого навчального закладу (наукової установи) здобувачів вищої освіти ступенів доктора філософії та доктора наук; передбачаються вступні випробування та виконання особою відповідної освітньо-наукової програми вузу за певною спеціальністю та проведення власного наукового дослідження (іспитів на кшталт кандидатських не передбачається); встановлюється, що підготовка в аспірантурі (ад'юнктурі) та докторантурі завершується захистом наукових досягнень аспіранта (ад'юнкта) або докторанта у спеціалізованій вченій раді; спрощується процедура в частині визначення готовності дисертації та дисертанта до атестації спеціалізованою вченою радою - лише за рішенням наукового керівника (консультанта) (підготовка висновку установи, де виконана дисертація, не передбачається); реалізується принцип автономії вищих навчальних закладів в частині набуття закладом права на підготовку наукових кадрів за своїм власним рішенням, а не за рішенням МОН.


Текст документа:“Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах) ” № 261 — редакція від 23.03.2016


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА

від 23 березня 2016 р. № 261 Київ

Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах) Кабінет Міністрів України постановляє:

  • 1. Затвердити Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), що додається.
  • 2. Установити, що підготовка вищими навчальними закладами та науковими установами аспірантів (ад’юнктів) і докторантів, що започаткована до набрання чинності цією постановою, продовжується в межах передбаченого строку підготовки відповідно до Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. № 309 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 9, ст. 345).
  • 3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.
  • 4. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім пункту 3 цієї постанови, який набирає чинності з 1 січня 2019 року.

Детальніше


Документи подаються вступниками особисто у відділ підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів за адресою:
м. Одеса, вул. Генуезька, 22, хол 4 поверх гуртожитку
т. 048-70-59-743 ф. 048-729-76-06
Е-mail: aspirantura.oridu@gmail.com

Також шукайте нас у соціальних мережах
ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ 2014 - 2019 ©