Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ENG

Іноземному абітурієнту - Магістр


Інститут здійснює прийом іноземних громадян на магістерську підготовку за спеціальностями: 073 «Менеджмент» та 281 «Публічне управління та адміністрування» на денну та заочну форми навчання за договором.

Строки подання заяв та документів

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів 02 липня 02 липня
Закінчення прийому заяв та документів 14 вересня 14 вересня
Вступні випробування-срівбесіди 03 липня – 28 вересня 03 липня – 28 вересня
Наказ про зарахування не пізніше 1 жовтня не пізніше 1 жовтня

Іноземці та особи без громадянства зараховуються на навчання до інституту за результатами співбесіди з конкурсних предметів, визначених для вступу на відповідний ступінь за спеціальністю і мови навчання (українська мова).
ПРОГРАМА СПІВБЕСІД

ДОКУМЕНТИ, ЩО ПОДАЮТЬ ВСТУПНИКИ


  • 1) документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;
  • 2) додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності);
  • 3) академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним закладом (уразі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу, додається академічна довідка);
  • 4) оригінал та копію документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін при вступі для здобуття ступені магістра або післядипломної освіти;
  • 5) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;
  • 6) поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;
  • 7) 4 фотокартки розміром 3х4;
  • 8) копію посвідчення закордонного українця;

ВАЖЛИВО! Документи мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.

****При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов'язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України "Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту" від 05 травня 2015 року № 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059. Процедура визнання Документа з метою продовження навчання здійснюється до початку другого семестру першого року навчання його власника.

Вартість та строки навчання спеціальність 073 "Менеджмент" та
281 «Публічне управління та адміністрування»

Форми навчання

Строки навчання

Вартість навчання
Оплата за семестр

ДЕННА форма навчання 4 роки -
ЗАОЧНА форма навчання 5 років -

Документи для ознайомлення

Бланк договору на навчання (денна ф.н.)

Бланк договору на навчання (заочна ф.н.)Офіційні документи

Бланк договору на навчання (денна ф.н.)

Порядок подання електронних заяв

Положення про приймальну комісію

Положення про апеляційну комісію

Склад приймальної комісії

Також шукайте нас у соціальних мережах
ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ 2014 - 2019 ©