Написати листа
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» ENG
Людям із порушенням зору (Тестова система)

Новини

Загальна характеристика

Науково-педагогічні працівники

Навчально-методична діяльність

Наукова діяльність

Експертна діяльність

Науково-комунікативні заходи

Цікавинки

Інтерактивний путівник по вибірковій компенті
"Електронне урядування"

Інтерактивний путівник по вибірковому блоку
«Цифрове врядування»

Знакові події та досягнення

Одеський центр інновацій
в електроному урядуванніЗагальна характеристикаМісія кафедри

Наша місія - підготовка компетентних, інноваційних, ініціативних фахівців, які володіють комплексом сучасних теоретичних і практичних знань, умінь і навичок щодо застосування цифрових технологій для підвищення продуктивності, результативності та ефективності публічного управління та адміністрування за рахунок цифрових трансформацій та сприяти розвитку цифрового врядування та електронної демократії на регіональному та місцевому рівнях.

Історична довідка

До червня 2004 року викладання дисциплін із предметної області обчислювальної техніки здійснювалась викладачами кафедри економіки, фінансів та інформаційних технологій. Як окремий структурний підрозділ кафедра інформаційних технологій та систем управління бере відлік із 01 червня 2004 року згідно з наказом директора інституту від 30 квітня 2004 року № 25 «Про реорганізацію кафедри економіки, фінансів та інформаційних технологій». Саме на базі кафедри економіки, фінансів та інформаційних технологій була утворена кафедра інформаційних технологій та систем управління. Першим завідувачем кафедри був к.е.н., доцент Логвінов Валерій Григорович. Із вересня 2011 року кафедру очолює к.ф.-м.н., доцент Пігарєв Юрій Борисович.

Із 2007 року кафедра є провідною в підготовці слухачів заочної форми навчання за кваліфікаційним рівнем «магістр державного управління» за спеціалізацією «Інформатизація державного управління».

Початком наукової діяльності майбутньої кафедри можна вважати розробку концептуальної моделі дистанційного навчання в Одеському філіалі УАДУ при Президентові України (2000 рік) та виконання бюджетної науково-дослідної роботи (НДР) «Розробка моделі Південного регіонального центру дистанційного навчання як складової міжрегіональної інформаційно-освітньої мережі УАДУ при Президентові України» (2002–2003 роки, науковий керівник Пігарєв Ю. Б., відповідальний виконавець Бекетова О. А.) у межах комплексної науково-дослідної теми інституту «Пріоритетні напрямки ефективного використання ресурсного потенціалу регіону: управлінський аспект». До основних результатів наукового дослідження можна віднести розроблену модель регіонального центру дистанційного навчання для державних службовців (РЦДН) (призначення, організаційна структура центру, положення, складові забезпечення (технічна, програмна, інформаційна, методична, організаційна, нормативна, кадрова, технологічна)), кадрову складову РЦДН (організаційно-штатна структура; план навчання розробників змісту, тьюторів та веб-дизайнерів; вимоги до змісту дистанційного навчального курсу), моделі організації проведення занять за технологією дистанційного навчання, інсталяцію, апробацію та аналіз особливостей програмних складових систем дистанційного навчання «ВЕБ-КЛАС ХПІ» та «Прометей-4», тематичний семінар «Світова та європейська інтеграція» для підвищення кваліфікації державних службовців у дистанційному режимі, розроблену та впроваджену структуру сайту інституту та розділу «Регіональне дистанційне навчання», структура веб-елементу дистанційного тематичного семінару «Основи управління проектами» для підвищення кваліфікації державних службовців.

За роки свого існування викладачі були учасниками міжнародних навчальних програм за проектами USAID, DFID, TEMPUS TASIS, міжнародного фонду «Відродження», «Польська допомога 2006– 2009 рр.», конференціях, симпозіумах, виступали організаторами науково-практичних семінарів.

Працівники кафедри взяли активну участь в реалізації міжнародного проекту «Електронне врядування задля прозорості влади та громадянської участі» (EGAP) (2015–2018 р. р. фонд Східна Європа (Україна), фонд Innovabridge (Швейцарія), компанія «Софт Експаншен Україна», НАДУ при Президентові України та асоціація «Міста електронного врядування України»).

На базі кафедри за програмою EGAP створена навчально-наукова лабораторія «Інноваційні технології в електронному врядуванні» з метою запровадження технологій електронного урядування в практичну діяльність органів публічного управління на регіональному та місцевому рівнях та забезпечення умов для розвитку електронної демократії. На базі лабораторії проводяться тренінгу з питань е-урядування та е-демократії для публічних службовців Одеської області, слухачів та студентів Одеських закладів вищої освіти та представників інститутів громадянського суспільства та активних громадян.

У 2016 року кафедра отримала нову назву «Електронне урядування та інформаційні системи».

Сьогодні Україна стала на шлях розбудови цифрового суспільства, у тому числі цифрового врядування, а отже, кафедра має всі передумови щодо подальшого розвитку та вдосконалення.

Завдання

До основних завдань кафедри електронного урядування та інформаційних технологій відносяться:

  • застосування сучасних інформаційних та педагогічних технологій в практику організації навчального процесу (дистанційне навчання, тренінги, дебати, дискусії, тощо), у тому числі технології інтерактивної візуалізації;
  • здійснення акценту у навчальному процесу на практико-орієнтовний підхід за рахунок запрошення фахівців-практиків з органів публічного управління у сфері цифрового врядування та проведення виїзних занять, семінарів в регіональних та місцевих органах публічного управління з метою обміну досвідом;
  • надання експертних консультацій, висновків та рекомендацій регіональним органам державної влади й органам місцевого самоврядування з питань, які відповідають профілю кафедри;
  • проведення занять за типовою програмою і тематичних семінарів з підвищення кваліфікації публічних службовців в управлінні підвищення кваліфікації кадрів інституту.

Міжнародне співробітництво

Кафедра бере участь в міжнародних проектах і програмах. Серед найбільш значущих проектів, що були реалізовані за останні роки за участю викладачів кафедри електронного урядування та інформаційних систем:

  • проект ПРООН «100 міст – крок вперед. Моніторинг інструментів електронного урядування, як основи надання електронних адміністративних послуг» - І.С. Куспляк – експерт проекту;
  • міжнародний проект «Електронне врядування задля прозорості влади та громадянської участі» (EGAP) (2015–2018 р. р.) – Ю.Б. Пігарєв та І.С. Куспляк – експерти проекту. Результат: створення навчально-наукової лабораторії «Інноваційні технології в електронному врядуванні» та участь у написанні 5 частинах навчального посібнику «Електронне урядування та електронна демократія»;
  • міжнародний проект «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах» (TAPAS) – Ю.Б. Пігарєв – член Національної мережі тренерів з відкритих даних.

Очікуване місце роботи випускників

Випускники із кваліфікацією «Магістр публічного управління та адміністрування», які опанували вибіркову компоненту «Електронне урядування» можуть працювати на посадах керівників структурних підрозділів центральних, регіональних і місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування, організацій та підприємств, що відповідають або безпосередньо приймають участь у створенні, впровадженні і супроводженні інформаційних, інформаційно-аналітичних та експертних систем, у тому числі систем електронного документообігу та електронної взаємодії, підтримують цифрову інфраструктуру, керують впровадженням та розвитком е-урядування та е-демократії організують захист інформації та інформаційну безпеку.Матеріально-технічна база

№ аудиторії Призначення приміщення
409 а спеціалізована навчальна аудиторія (комп’ютерний клас) з технічним забезпеченням навчального процесу: комп’ютерний клас на 21 робоче місце, мультимедійний проектор, інтерактивна дошка, фліп-чарт
409 б кабінет завідувача кафедри
321 викладацька


Граматик Ольга Віталіївна

Посада: провідний фахівець кафедри


Функціональні обов'язки: Організаційне забезпечення діяльності кафедри та навчального процесу


Адреса: 65009 м.Одеса, вул.Генуезька, 22, к. 341/409а

Телефон: (0482) 70-59-759

Електронна пошта завідувача кафедри: pigarev@oridu.odessa.ua

Електронна адреса кафедри: kafinftech@oridu.odessa.ua