Написати листа
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» ENG
Людям із порушенням зору (Тестова система)

Кафедра Проектного менеджменту

Новини

Загальна
характеристика

Науково-педагогічні
працівники

Навчально-методична
діяльність

Наукова діяльність

Експертна діяльність

Знакові події та досягнення

Науково-комунікативні заходи

Підготовка до державної атестації

Оголошення
кафедри

Наукова
школаЗагальна характеристикаМісія кафедри

Наша місія - надати знання, шляхом якісної та професійної підготовки еліти менеджерів, які в майбутньому отримають ефективні результати своєї роботи та досягнуть успіху в будь-якій сфері людської діяльності.

Історична довідка


Кафедра проектного менеджменту є випусковою кафедрою з підготовки магістрів за спеціальністю 073 «Менеджмент» вибірковими компонентами «Управління проектами» «Стратегічні комунікації», «Менеджмент у галузі охорони здоров’я». Створена у 1998 році з метою роботи у сфері управління реальними проектами.

Першим завідувачем кафедри з 1998 по 2004 р. був д.тех.н., професор Рибак А.І., з 2004 по 2008 р. кафедру очолював к. тех.н, ст.наук.с. Андріанов В. В., з 2009 року кафедру проектного менеджменту очолює д.держ.упр., професор Безверхнюк Т.М.

Сьогодні кафедра проектного менеджменту - це провідний навчально-науковий центр надання високоякісних освітніх та консультаційних послуг з питань підвищення ефективності бізнесу, забезпечення його стійкості, зростання та конкурентоспроможності.

Навчальний процес на кафедрі забезпечують фахові викладачі-практики, які мають великий досвід в розробці й впровадженні методології проектного менеджменту на підприємствах України, міжнародну сертифікацію, сучасні знання та навички тренерів з управління проектами.

Завдання

Основні завдання кафедри проектного менеджменту:

 • Застосування сучасних інтерактивних форм організації навчального процесу (тренінги, дебати, дискусії, диспути тощо). Залучення практиків до викладання дисциплін на спеціальності менеджмент;
 • Впровадження кращого світового досвіду підготовки фахівців проектного менеджменту з урахуванням вітчизняної специфіки та традицій;
 • Зміцнення зв’язку навчального процесу з практикою державного управління та бізнес-адміністрування з метою посилення практичної спрямованості навчання, наближення його змісту до потреб економічного та соціального розвитку держави і регіону за рахунок проведення виїзних занять, семінарів;
 • Формування умов, що забезпечують повне розкриття здібностей кожного співробітника, стимулювати індивідуальне та колективне творче мислення.

Міжнародне співробітництво

Кафедра бере участь в міжнародних проектах і програмах.Серед найбільш значущих проектів, що були реалізовані за останні роки за участю викладачів кафедри проектного менеджменту:

 • Erasmus+ Staff Mobility For Teaching, в якому завідувач кафедри, д.держ.упр., професор, Безверхнюк Т.М. презентувала курс відкритих лекцій для студентів Гданьського університету.
 • Міжнародний науково-практичний семінар «Просторове планування приморських територій: досвід Польщі та України в розвитку курортно-туристичних дестинацій» .

Професорсько-викладацький склад кафедри сертифікований за міжнародними стандартами у сфері управління проектами:

 • Project Management Institution за рівнем Project Management Professional;
 • International Project Management Association за рівнем IPMA Level C;
 • Управління інноваційними проектами та програмами на основі системи знань P2M.

Також викладачі кафедри беруть участь у міжнародних стажуваннях:

 • доцент кафедри Васютинська Л.А. - University of Economic, Varna «Balanced economic and legal processes in society and business environment in the context of globalization»;
 • доцент кафедри Яценко О.В. - Central European Academy Studies and Certifications, Poland «Nowoczesny Uniwersytet: wspolpraca miedzynarodowa I mobilnosc na rzecz innowacji poprzez podejscie projektowe»

Очікуване місце роботи випускників

В Одеському регіональному інституті державного управління НАДУ при Президентові України запроваджено системний підхід до підготовки фахівців у сфері проектного менеджменту через комплексне вивчення профілюючих дисциплін. Слухачам надається можливість участі у розробці реальних проектів та стажування на провідних підприємствах і установах України.ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «БІЗНЕС-АНАЛІТИКА ТА УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС- ПРОЕКТАМИ»

План роботи тренінгового центру

Тренінговий центр «Управління проектами»

Презентація магістерської роботи

Презентація спеціалізації
«бізнес-аналітика та управління бізнес-проектами»

Презентація спеціалізації
«Управління проектами»

Презентація спеціалізації
«стратегічні комунікації»Устянська Анастасія Олексіївна

Посада: провідний фахівець кафедри


Функціональні обов'язки: організаційно-методичне забезпечення навчального процесу


Адреса: 65062 м.Одеса, вул.Генуезька, 22

Телефон: (0482) 70-59-769

Електронна адреса кафедри: kafedraup2016@oridu.odessa.ua