Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ENG

Кафедра Проектного менеджменту

Новини

Загальна
характеристика

Науково-педагогічні
працівники

Навчально-методична
діяльність

Наукова діяльність

Експертна діяльність

Науково-комунікативні заходи

Підготовка до державної атестації

Оголошення
кафедриЗагальна характеристика


МІСІЯ КАФЕДРИ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ – надати знання, шляхом якісної та професійної підготовки еліти менеджерів, які в майбутньому отримають ефективні результати своєї роботи та досягнуть успіху в будь-якій сфері людської діяльності.

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА: Кафедра проектного менеджменту була створена у 1998 році з метою підготовки фахівців для роботи у сфері управління реальними інвестиціями. З 1 вересня 1998 року в інституті було розпочато підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю специфічних категорій 8.18010013 «Управління проектами», освітнього рівня повної вищої освіти, кваліфікації 1238 «Керівник проектів та програм» з узагальненим об’єктом діяльності: проекти та процеси управління проектами.

Першим завідувачем кафедри проектного менеджменту з 1998 по 2004 рік був доктор технічних наук, професор Рибак Анатолій Іванович, який за ідейно-організаційної підтримки першого директора інституту Олексія Петровича Якубовського здійснив відкриття першої на півдні України спеціальності управління проектами та за грантовою допомогою Української асоціації проектного менеджменту обладнав найсучаснішим програмним та технічним забезпеченням спеціалізовані аудиторії.

З вересня 2004 по квітень 2009 року кафедру очолював кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Андріанов Володимир Васильович, з ініціативи якого було вдосконалено програму проходження стажування слухачів у провідни організаціях Одеської області з метою представлення та захисту в магістерських роботах реальних інвестиційних проектів.

З 2009 року кафедру очолює доктор наук з державного управління, професор Безверхнюк Тетяна Миколаївна.

Кафедра проектного менеджменту є випусковою кафедрою з підготовки магістрів за спеціалізаціями «Бізнес-аналітика та управління бізнес -проектами» ; «Управління проектами» та «Стратегічні комунікації».

Кафедра проектного менеджменту забезпечує проведення комплексу робіт з організації навчального процесу підготовки слухачів за денною та заочною формами навчання, організацію та здійснення навчальної та науково-методичної роботи, проведення наукових досліджень, надання фахових консультацій суб'єктам господарчої діяльності. На сьогодні, кафедра проектного менеджменту - це провідний навчально-науковий центр надання високоякісних освітніх та консультаційних послуг з питань підвищення ефективності бізнесу, забезпечення його стійкості, зростання та конкурентоспроможності. Навчальний процес на кафедрі забезпечують фахові викладачі-практики, які мають великий досвід в розробці й впровадженні методології проектного менеджменту на підприємствах України, міжнародну сертифікацію, сучасні знання та навички тренерів з управління проектами. Зокрема: 5 докторів наук, професорів; 7 кандидатів наук, доцентів і запрошені фахівці-практики, з використанням сучасних методик викладання передають знання та досвід щодо розв'язання реальних практичних ситуацій, прийняття проектних і управлінських рішень, формування проектної команди, розробки реально діючих успішних проектів.


План роботи тренінгового центру Тренінговий центр «Управління проектами»

ЗАВДАННЯ КАФЕДРИ:

- Застосування сучасних інтерактивних форм організації навчального процесу (тренінги, дебати, дискусії, диспути тощо). Залучення практиків до викладання дисциплін на спеціальності менеджмент. Організація стажування слухачів закордоном.

- Впровадження кращого світового досвіду підготовки фахівців проектного менеджменту з урахуванням вітчизняної специфіки та традицій.

- Зміцнення зв’язку навчального процесу з практикою державного управління та бізнес-адміністрування з метою посилення практичної спрямованості навчання, наближення його змісту до потреб економічного та соціального розвитку держави і регіону за рахунок проведення виїзних занять, семінарів. Розробка проектів на замовлення органів публічної влади та бізнес-структур.

- Постійний взаємозв’язок з випускниками.


МІЖНАРОДНА СЕРТИФІКАЦІЯ КАФЕДРИ: З 2010 року в практику діяльності кафедри проектного менеджменту запроваджено підтвердження компетентності випускників спеціальності "Управління проектами" міжнародними сертифікатами, що видаються Міжнародною асоціацією проектного менеджменту (IPMA)

Професорсько-викладацький склад кафедри сертифікований:
за міжнародними стандартами у сфері управління проектами:

1. Project Management Institution за рівнем Project Management Professional
 • Сертификат №1
 • Сертификат №2

2. International Project Management Association за рівнем IPMA Level C
 • Сертификат №1
 • Сертификат №2
 • Сертификат №3

3. Управління інноваційними проектами та програмами на основі системи знань P2M
 • Сертификат №1
Cертифікат про завершення навчання доцента кафедри управління проектами Сивак Т.В. у рамках Швейцарсько-Українського проекту DESPRO «Підтримка децентралізації в Україні».

 • за міжнародним стандартом підготовки тренерів Team Training International
 • за Програмою підготовки управлінських кадрів Федерального міністерства економіки та технологій з Україною, яка фінансується Федеральним міністерством економіки та технологій Федеративної Республіки Німеччини
 • За Міжнародною школою підготовки тренерів (Франція, Польща)
 • Cертифікат про завершення навчання аспіранта кафедри проектного менеджменту Іванько Олександри у Національній школі публічного адміністрування» (KSAP, м. Варшава, Польща).
 • Диплом про успішне навчання на інтенсивному курсі «Комунікації у рекламі та PR» к.держ.упр., доцента кафедри управління проектами Тетяни Сивак.
 • Диплом про міжнародне стажування за програмою розвитку міжнародних зв’язків і підвищення кваліфікації викладачів та студентів на основі проектного підходу к.т.н., доцента кафедри управління проектами Олександра Яценка.

СЛУХАЦЬКЕ ЖИТТЯ ФОТОГАЛЕРЕЯ


ОЧІКУВАНЕ МІСЦЕ РОБОТИ ВИПУСКНИКІВ: В Одеському регіональному інституті державного управління НАДУ при Президентові України запроваджено системний підхід до підготовки фахівців у сфері проектного менеджменту через комплексне вивчення профілюючих дисциплін: вступ до спеціальності, менеджмент, динамічне лідерство, підприємництво, методи і засоби експертизи проектів, засоби автоматизованої розробки проектів, системний аналіз тощо. Слухачам надається можливість участі у розробці реальних проектів та стажування в провідних підприємствах і установах України.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ ПРЕЗЕНТАЦІЯ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ
«БІЗНЕС-АНАЛІТИКА ТА УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЕКТАМИ»
ПРЕЗЕНТАЦІЯ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ
«УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ»
ПРЕЗЕНТАЦІЯ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ
«СТРАТЕГІЧНІ КОМУНІКАЦІЇ»

Методист кафедри
Устянська Анастасія Олексіївна

Посада: провідний фахівець кафедри

Функціональні обов'язки:  організаційно-методичне забезпечення навчального процесу

E-mail:  kafedraup2016@gmail.com

Тел. роб.: 70-59-769
Також шукайте нас у соціальних мережах
ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ 2014 - 2019 ©