Написати листа
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» ENG
Людям із порушенням зору (Тестова система)


07 жовтня 2021 року відбулося засідання науково-методичної ради інституту за участі: гарантів освітньо-професійних програм другого (магістерського) рівня «Державне управління та місцеве самоврядування» (Піроженко Н.В.) та «Публічне управління сферою охорони здоров’я» (Драгомирецька Н.М.) за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування»; членів проектної групи спеціальності; декана факультету публічного управління та адміністрування (Куспляк І.С.); начальника відділу організації освітнього процесу (Фурман С.К.).

Розглянуто питання формування каталогів вибіркових дисциплін. Кожен науково-педагогічний працівник, який запропонував курс для вільного вибору студентами, мав змогу презентувати зміст та актуальність дисципліни.

За результати обговорення прийнято рішення щодо доповнення загальноінститутського каталогу дисциплін за вибором здобувачів освіти. Сформовано ще шість каталогів.

Декан факультету публічного управління та адміністрування поінформував присутніх яким чином студенти-заочники магістратури (перша сесія буде відбуватись з 18 по 30 жовтня 2021 року в дистанційному режимі у зв’язку з віднесенням Одеської області в «червону» зону карантинних вимог) отримують необхідну інформацію щодо вільного вибору дисциплін, зокрема:

– інформування студентів на загальних зборах, що заплановані на 20 жовтня 2021 року;
– онлайн зустріч декана з кожної академічною групою;
– розміщення відповідної інформації про порядок обрання дисциплін у спеціально створеному Google Classroom «Путівник, заочна форма»;
>– розміщення у зазначеному Путівнику силабусів усіх дисциплін.

Голова науково-методичної ради, перший заступник директора інституту Попов М.П. акцентував увагу присутніх та просив довести до відома студентів, що відповідно до Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти права на вільний вибір навчальних дисциплін: здобувачі вищої освіти мають право вивчати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти з будь-якого каталогу, що є в інституті. На сьогодні у нас зазначених випадків не було, але відділу організації освітнього процесу необхідно таку можливість передбачити з метою складання зручного для студентів розкладу занять – наголосив перший заступник директора.