Написати листа
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» ENG
Людям із порушенням зору (Тестова система)


11 березня 2021 року відбулося чергове засідання вченої ради інституту.

Згідно з порядком денним на засіданні було розглянуто такі питання:
1. Про підсумки проведення державної атестації на другому (магістерському) рівні за спеціальністю «Менеджмент».
2. Про хід виконання рішення вченої ради інституту від 12 листопада 2020 року №253/11-3 «Про затвердження Плану заходів щодо організації набору здобувачів вищої освіти у 2021 році».
3. Про хід виконання рішення вченої ради інституту від 17 вересня 2020 року №251/9-3 «Про затвердження плану виховної роботи на 2020-2021 навчальний рік».
4. Про реєстрацію Науково-освітньої та дослідницької школи засад публічного управління в умовах суспільних трансформацій.
5. Про утворення разової спеціалізованої вченої ради Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії.
6. Про уточнення теми дисертаційного дослідження Бабича О.В.
7. Про проведення попередньої експертизи дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Бабича О.В.
8. Про переривання навчання в аспірантурі Польшина К.С.

Під час засідання начальник відділу з координації наукової роботи та докторантури І. В. Матвєєнко поінформувала членів вченої ради про лист Міністерства освіти і науки України №9/267-21 від 09.03.2021. У документі, зокрема, йшлося про відповідальність наукового керівника та вченої ради закладу вищої освіти щодо успішності виконання індивідуального плану наукової роботи та індивідуального навчального плану аспіранта, якості публікацій, вибору періодичних видань для оприлюднення наукових праць. Також було наголошено на необхідності дотримання термінів подання документів відповідно до Регламенту підготовки та проведення засідань вченої ради.

З розглянутих питань було прийнято відповідні рішення.

Фотогалерея