Написати листа
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» ENG
Людям із порушенням зору (Тестова система)


11 березня 2021 року в інституті пройшло засідання Комісії з дотримання академічної доброчесності, зокрема йшлося про дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками (НПП) та здобувачами вищої освіти під час написання кваліфікаційних робіт.

За інформацією Діденко Т.К., уповноваженої особи відповідальної за організацію i контроль по дотриманню принципів академічної доброчесності в інституті, перевірка наукових статей, дисертаційних робіт здобувачів третього (освітньо-наукового) та кваліфікаційних робіт здобувачів другого (магістерського) рівнів здійснюється через систему антиплагіат, встановлену в інституті.

У ІІ семестрі цього навчального року для збірника наукових праць «Актуальні проблеми державного управління» вже перевірено 18 статей НПП - всі вони мають показник вище 70% рівня оригінальності твору.

Для допуску дисертаційних робіт до фахового семінару з попередньої експертизи цих робіт, було проведено перевірку трьох робіт аспірантів –

Робочого В.В., Кулешова В.А. та Пономарьова В.В., з показником вище 80%.

У І семестрі цього року 413 кваліфікаційних робіт слухачів другого (магістерського) рівня спеціальності «Публічне управління та адміністрування» було перевірено через систему антиплагіат, з них повернено на доопрацювання 30 робіт, а 109 мали високий рівень оригінальності твору.

У ІІ семестрі цього навчального року було перевірено 131 кваліфікаційну роботу студентів другого (магістерського) рівня спеціальності «Менеджмент».

Із 131-єї роботи тільки 6 робіт було відправлено на доопрацювання, а це всього 5%.

Середній показник рівня оригінальності твору студентів денної форми навчання по кафедрі менеджменту організацій - 82%, по кафедрі проектного менеджменту – 85%, а це високий рівень, по заочній формі – середній показник рівня оригінальності твору – 76% і 77% відповідно.

Основне зауваження - робота в електронному форматі повинна бути ідентична друкованому варіанту і з вписаним вже рецензентом, технічними та орфографічними правками, повним списком літератури і т.ін., бо у такому форматі вона зберігається у репозитарії інституту.

В цілому кафедри добре справились із проходженням перевірки на плагіат кваліфікаційних робіт обох спеціальностей.

Апеляції у цьому навчальному році не подавались.

Фотогалерея