Написати листа
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» ENG
Людям із порушенням зору (Тестова система)


11 лютого 2021 року відбулося чергове засідання вченої ради інституту.

Згідно з порядком денним на засіданні було розглянуто такі питання:
1. Про присвоєння вчених звань науково-педагогічним працівникам інституту.
2. Про затвердження Звіту про роботу ОРІДУ НАДУ при Президентові України у 2020 році.
3. Про схвалення нової редакції Плану роботи ОРІДУ НАДУ при Президентові України на 2021 рік.
4. Про виконання Плану-графіку підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників інституту в закладах вищої освіти, відповідних наукових, освітньо-наукових установах та організаціях на 2020 рік.
5. Про затвердження Плану-графіку підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників інституту в закладах вищої освіти, відповідних наукових, освітньо-наукових установах та організаціях на 2021 рік.
6. Про хід виконання рішення вченої ради інституту від 17 вересня 2020 року №251/9-5 «Про затвердження Плану видання навчально-методичної літератури на 2020-2021 навчальний рік».
7. Про фінансовий звіт інституту за 2020 рік та перспективи фінансового забезпечення закладу вищої освіти у 2021 році.
8. Про підсумки проведення атестації на другому (магістерському) рівні за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування».

З розглянутих питань було прийнято відповідні рішення. Голова вченої ради Микола Іжа привітав науково-педагогічних працівників інституту: доцентів кафедри публічного управління та регіоналістики Дуліну О.В. та Панченко Г.О, а також професора кафедри державознавства і права Ровинського Ю.О., яким на підставі таємного голосування було присвоєно вчене звання доцента.

Фотогалерея