Написати листа
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» ENG
Людям із порушенням зору (Тестова система)


27 серпня 2020 року директор інституту М.М. Іжа провів чергове засідання вченої ради.

Згідно з порядком денним на засіданні вченої ради було розглянуто наступні питання:

1. Про затвердження оновленої освітньо-професійної програми «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» другого (магістерського) рівня вищої освіти та навчального плану для вступників 2020 року.

2. Про переведення здобувачів ступеня доктора філософії за спеціальністю 074 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» на спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» в ОРІДУ НАДУ при Президентові України.

3. Про рекомендацію до друку рукопису наукової праці.

4. Про рекомендацію Д.О. Чуприни на отримання стипендії Одеського міського голови.

5. Про внесення змін до Плану роботи Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України на 2020 рік.

6. Про внесення змін до Правил прийому на навчання до Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України у 2020 році.

З розглянутих питань були прийняті відповідні рішення.