Написати листа
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» ENG
Людям із порушенням зору (Тестова система)


У першому півріччі 2020 року проведено 10 спеціальних короткострокових програм з підвищення кваліфікації 133 державних службовців Головного управління статистики в Одеській області, за темами: «Державна мова», «Механізми взаємовідносин органів публічної влади та органів місцевого самоврядування в умовах децентралізації щодо розвитку територій», «Дотримання прав людини та протидія дискримінації. Зменшення ґендерного дисбалансу у сфері державної служби та управління людськими ресурсами», «Запобігання корупції та забезпечення доброчесності», «Стратегічне управління та планування. Стратегічні комунікації», «Інформаційна безпека. Основи та стратегія е-демократії. Держава в смартфоні. Розумна взаємодія», «Риси особистості та поведінка лідера», «Управління персоналом на державній службі. Управління змінами».

У межах спеціальних короткострокових програм слухачі отримали знання з питань : «Управління змінами в органах публічної влади», які надала Піроженко Н. В. — доцент кафедри публічного управління та регіоналістики ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат наук з державного управління, доцент; «Управління персоналом на державній службі.», які надав Іжа М. М. — директор Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України, професор кафедри регіональної політики та публічного адміністрування, доктор політичних наук, професор, Заслужений працівник освіти України; «Українська мова – державна мова в Україні. Ділові папери як засіб писемної комунікації» провела Стойкова Галина Георгіївна — начальник відділу документообігу та контролю, доцент кафедри української та іноземних мов Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України, к.філол.н., доцент; «Зміни в українському правописі. Творення фемінітивів як один із чинників формування гендерної політики» — практичні заняття провела Шматоваленко Людмила Сергіївна — завідувач сектору організації семінарів за договорами відділу ПКК ОРІДУ НАДУ при Президентові України; «Міжнародний досвід щодо запобігання та протидії корупції. Барометр світової корупції в координатах економічного розвитку України», які надала Карпенко Л. М. — професор кафедри економічної та фінансової політики ОРІДУ НАДУ при Президентові України, доктор економічних наук, доцент; «Політика децентралізації в Україні: зміна української парадигми», які надав Саханєнко С.Є. — професор кафедри публічного управління та регіоналістики ОРІДУ НАДУ при Президентові України, доктор наук з державного управління, професор; «Оптимізація функцій і повноважень органів публічної влади в контексті реформування державного управління» — Гриневецький С.Р — український політик, народний депутат України 3-го, 6-го і 7-го скликання; «Дотримання прав людини та протидія дискримінації, які провела Долгіх Н.П. — старший викладач кафедри державознавства і права ОРІДУ НАДУ при Президентові України; Зменшення гендерного дисбалансу у сфері державної служби та управління людськими ресурсами, яку виклали Липовська С.О. — начальник відділу підвищення кваліфікації кадрів ОРІДУ НАДУ при Президентові України, ст. викладач кафедри публічного управління та регіоналістики; Абрамова Є.Г. директор Департаменту надання адміністративних послуг Одеської міської ради, магістр державного управління; «Риси особистості і поведінки лідера. Функції лідера. Риторичні аспекти лідерства» провела Комашко Л. Г. — кризовий психолог, тренер, Громадська організація «Відкрите коло — територія можливостей»; «Як ефективно керувати командою. Мотивація співробітників — одна із навичок лідера групи.» провела Корольова А.В. — психолог, керівник мобільної бригади соціально-психологічної допомоги, Міжнародний благодійний фонд «Українська фундація громадського здоров’я» тощо.

Державні службовці мали змогу отримати та оновити базові знання з вищезазначених питань

Щиро дякуємо керівництву Головного управління за організацію та сподіваємося на подальшу співпрацю!

Фотогалерея