Написати листа
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» ENG
Людям із порушенням зору (Тестова система)


16 липня 2019 року директор інституту М.М. Іжа в режимі відеоконференції Zoom взяв участь у черговому засіданні вченої ради Національної академії державного управління при Президентові України, яке провів А.П. Савков, тимчасово виконуючий обов'язки президента Національної академії.

Відповідно до порядку денного на засіданні вченої ради було розглянуто наступні питання:
1. Про переведення здобувачів ступеня доктора філософії за спеціальністю 074 “Публічне управління та адміністрування” галузі знань 07 “Управління та адміністрування” на спеціальність 281 “Публічне управління та адміністрування” галузі знань 28 “Публічне управління та адміністрування” в Національній Академії.
2. Про освітню програму “Публічне управління та адміністрування” третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування” галузі знань 28 “Публічне управління та адміністрування” в Національній академії.
3. Про акредитацію освітньо-наукової програми “Публічне управління та адміністрування” підготовки фахівців з вищою освітою третього рівня за спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування” галузі знань 28 “Публічне управління та адміністрування” в Національній академії.
4. Про навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування” галузі знань 28 “Публічне управління та адміністрування” 2020 року вступу.
5. Про Положення про вибір здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін в Національній академії.
6. Про Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Національної академії.
7. Про виконання плану роботи Вченої ради Національної академії за січень – червень 2020 року та затвердження плану роботи на серпень – грудень на 2020 року.
8. Про рекомендацію до друку наукового фахового видання «Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України» (Спеціальний випуск).

З розглянутих питань були прийняті відповідні рішення.