Написати листа
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» ENG
Людям із порушенням зору (Тестова система)


14 травня 2020 року директор інституту – голова вченої ради М.М. Іжа провів онлайн засідання вченої ради.

Вчена рада розглянула питання щодо стану забезпечення якості освітнього процесу в інституті та схвалила важливі положення з питань організації освітнього процесу, зокрема з:
– вдосконалення організації розроблення, впровадження та супроводження освітніх програм;
– створення умов щодо дотримання академічної доброчесності в освітньому і науковому просторі інституту та розроблення й забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату;
– організації та методики проведення навчальних занять, відкритих занять, взаємовідвідування та контрольних відвідувань;
– порядку підготовки рукописів навчально-методичної літератури;
– порядку реалізації здобувачами вищої освіти права на вільний вибір навчальних дисциплін.

Серед інших питань: затверджено вимоги до проведення вступних випробувань до аспірантури та тематику дисертаційних досліджень за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування», що пропонуються для вступників 2020 року.

Розглянуто інші поточні питання та ухвалено відповідні рішення.

Фотогалерея