Написати листа
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» ENG
Людям із порушенням зору (Тестова система)


30 квітня 2020 року відбулась робоча нарада членів проєктної групи (гаранта освітньо-наукової програми аспірантури Л.Л. Приходченко та членів проєтної групи М.М. Миколайчука та Н.М. Колісніченко) з потенційними роботодавцями, здобувачами вищої освіти та зацікавленими сторонами. Учасники наради обговорили питання оновлення ОНП «Публічне управління та адміністрування».

Також було обговорено експертні висновки та рецензії, що надійшли від науковців:
- Ю.Б. Молодожен, д.держ.упр., доцент, керівниця Одеського регіонального офісу Програми «U-LEAD Європою» наголосила на активізації міжнародного співробітництва та мобільності здобувачів з метою інтеграції до світового, європейського освітнього та наукового простору; системній співпраці з органами публічної влади, науковими установами, іншими закладами вищої освіти, бізнесом, громадськістю щодо забезпечення їх участі у формуванні та проведенні освітнього процесу;
- О.В. Васильєва, д.держ.упр., професор, професор кафедри публічного управління та публічної служби НАДУ при Президентові України акцентувала увагу на сучасних вимогах до якості вищої освіти при розробці та оновлені освітньо-наукової програми;
- І.П. Лопушинський, д.держ.упр., професор, Заслужений працівник освіти України, завідувач кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету відзначив, що при проектуванні змісту освітньо-наукової програми слід враховувати тенденції розвитку галузі знань, у тому числі останні досягнення та вітчизняний досвід підготовки науково-педагогічних кадрів, загальнодержавного та регіонального ринків праці, галузевого та регіонального контексту, позиції та потреби зацікавлених осіб.

У процесі обговорення гарант освітньо-наукової програми, Л.Л. Приходченко, д.держ.упр., професор, завідувач кафедри публічного управління та регіоналістики подякувала учасникам на конструктивне обговорення питань щодо оновлення освітньо-наукової програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.