Написати листа
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» ENG
Людям із порушенням зору (Тестова система)


12 листопада 2020 року відбулося чергове засідання вченої ради під головуванням директора інституту Миколи Іжі.

Згідно з порядком денним було розглянуто такі питання:

- Про організацію та проведення державної атестації здобувачів вищої освіти інституту.
- Про затвердження Плану роботи інституту на 2021 рік.
- Про затвердження Плану заходів інституту щодо підготовки і проведення набору здобувачів вищої освіти у 2021 році.
- Про ініціювання перед вченою радою НАДУ при Президентові України питання про присвоєння вченого звання професора Яцкевич І.В., професору кафедри менеджменту організацій інституту, д.е.н.
- Про проведення попередньої експертизи дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Пономарьова В.В.
- Про рух контингенту аспірантів.
- Про скасування рішення вченої ради інституту від 11.06.2020 №248/6-15 «Про зміни до структури Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України та перерозподіл обов’язків між першим заступником директора та заступниками директора».
- Про рекомендацію до друку рукописів наукових праць.
- Про зміну місця підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників.

З розглянутих питань було прийнято відповідні рішення.