Написати листа
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» ENG
Людям із порушенням зору (Тестова система)


09 жовтня 2020 року в Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України в онлайн форматі відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною участю «Публічне управління: традиції, інновації, глобальні тренди» до 25-річчя заснування інституту.

Більше 200 учасниць і учасників з різних міст України та представники закладів вищої освіти з Молдови, Румунії, Білорусі, Польщі, Словакії, США подали матеріали до збірника.

Цілями проведення конференції стали:
1) надання вченим, практикуючим фахівцям, представникам органів влади і комерційних організацій, бізнесменам інформації про результати наукової діяльності інституту;
2) всебічне обговорення актуальних наукових і практичних проблем розвитку українського суспільства в епоху глобалізації й розробка шляхів удосконалення системи публічного управління в Україні з урахуванням традицій та інновацій;
3) розвиток міждисциплінарного, міжрегіонального та міжнародного співробітництва;
4) сприяння підготовці науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації та підвищення професійної компетентності науково-педагогічних працівників;
5) практичне ознайомлення слухачів і студентів з постановкою і вирішенням наукових проблем та залучення найбільш здібних з них до виконання наукових досліджень.