Написати листа
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» ENG
Людям із порушенням зору (Тестова система)


5 жовтня відбулися загальні збори аспірантів денної та вечірньої навчання 2020 року вступу. З вітальним словом до аспірантів звернувся перший заступник директора М.П. Попов, який ознайомив здобувачів вищої освіти з відповідною освітньо-науковою програмою, що спрямована на впровадження наукових досліджень та продукування нових знань в галузі публічного управління та адміністрування, розробку ефективних механізмів публічного управління в реалізації державної політики. Від імені директора інституту М.М. Іжі, побажав молодим науковцям набуття нових знань, наполегливості, самоконтролю, плідної праці та вчасного захисту дисертаційних робіт.

Заступник начальника відділу з координації наукової роботи та докторантури І.В. Матвєєнко поінформувала присутніх про особливості підготовки в аспірантурі, ознайомила з індивідуальними та навчальним планами наукової роботи здобувачів ступеня вищої освіти доктора філософії та зупинилась на основних формах контрольних заходів та критеріях оцінювання. Звернула увагу на необхідність активної участі у виконанні науково-дослідних робіт, наголосила на важливості опублікування результатів наукових досліджень у фахових наукових виданнях України та у періодичних наукових виданнях інших держав, які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку та/або Європейського Союзу.

Аспіранти були ознайомлені з Декларацією про дотримання академічної доброчесності інституту, правилами внутрішнього розпорядку, протипожежної безпеки та проживання у гуртожитку.

Фотогалерея