Написати листа
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» ENG
Людям із порушенням зору (Тестова система)


09 і 16 січня 2020 року


В інституті відбувся дводенний навчально-методичний семінар на тему «Основні засади та порядок проведення акредитації освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти». У роботі семінару взяли участь: директор і перший заступник директора інституту, науково-педагогічні працівники, які є членами проектних груп освітніх програм, завідувачі кафедр і відповідальні на кафедрах за навчально-методичне забезпечення дисциплін, декани факультетів, керівники і заступники керівників структурних підрозділів та інші зацікавлені особи. Під час заходу було обговорено питання реалізації освітніх програм інституту. Зосереджено увагу на необхідності оновлення освітньо-професійних і освітньо-наукової програм з урахуванням вимог тенденції розвитку спеціальності та аналізу ринку праці, запитів роботодавців. Також учасники семінару обговорили питання акредитації освітніх програм. Увага була зосереджена на тому, що обов’язковими умовами для акредитації є відповідність освітньої програми та освітньої діяльності інституту критеріям оцінювання якості освітньої програми, зокрема – проектування та цілі освітньої програми; структура та зміст освітньої програми; доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання; навчання і викладання за освітньою програмою; контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність; людські ресурси; освітнє середовище та матеріальні ресурси; внутрішнє забезпечення якості освітньої програми; прозорість та публічність; навчання через дослідження. За результатами проведення навчально-методичного семінару підготовлено план заходів оновлення та розробки освітньо-професійних і освітньо-наукової програм для вступників 2020 року.

Фотогалерея