Написати листа
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» ENG
Людям із порушенням зору (Тестова система)


5-6 жовтня 2019 року


11 жовтня 2019 року в Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною участю «Публічне управління: традиції, інновації, глобальні тренди».
Основна мета конференції вироблення пропозицій щодо поєднання зусиль науковців, наукових установ, органів публічної влади, бізнес-структур та громадськості для пошуку ефективних підходів до вирішення актуальних питань з проблем та перспектив розвитку держави та її регіонів – в умовах сучасних управлінських та соціально-економічних процесів.
У конференції взяли участь представники органів публічної влади України, Центрів підвищення кваліфікації кадрів, науковці з вітчизняних закладів вищої освіти, які здійснюють підготовку публічних службовців та закордонних закладів вищої освіти з Молдови, Румунії.
Конференція була відкрита вступним словом директора Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України Миколи Іжі, в якому він зазначив, що в епоху глобалізації, яка впливає і стає одним із факторів, що визначають основні тенденції розвитку держав та вимагає від наукової спільноти вироблення нових способів взаємодії, механізмів консолідації та координації. І саме тому, обрана тематика науково-практичної конференції є можливістю наукового диспуту для вчених та практиків, під час проведення якого доцільно обговорити сучасний стан публічного управління, обмінятися досвідом і знайти шляхи для розробки загальних напрямків розвитку держави в умовах необхідності посилення інтеграційних процесів.
Організаторів та учасників заходу привітали:
Петроє О.М. – директор Інституту експертно-аналітичних та наукових досліджень Національної академії державного управління при Президентові України, доктор наук з державного управління; Богдан Штефанакі – заступник декана факультету філософії та соціально-політичних наук Університету Алесандру Іоан Куза (м. Ясси, Румунія); Тетяна Тофан – завідувачка кафедри економіки та публічного менеджменту Академії публічного управління Республіки Молдова (м. Кишинів).
За дорученням голови Миколаївської обласної ради Москаленко В.В. голова Миколаївської райдержадміністрації Миколаївської області, слухачка заочної форми навчання Воробйова А.В., вручила директору інституту
Іжі М.М. відзнаку Миколаївської обласної ради «За заслуги перед Миколаївщиною» ІІ ступеня за вагомий особистий внесок у підготовку управлінських кадрів для органів виконавчі влади та місцевого самоврядування Миколаївської області, високий професіоналізм, активну життєву позицію.

На пленарному засіданні виступили:
– завідувач кафедри державознавства і права інстуту, д.держ.упр., професор Марущак В.П.;
– професор кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук інституту Овчаренко С.В.;
– доцент кафедри публічного управління та регіоналістики, директор громадської організації «Одеський інститут соціальних технологій», заступник голови Всеукраїнської асоціації сприяння самоорганізації населення Крупник А.С. ;
– відомий політичний діяч України, народний депутат України ІІІ, VI та VII cкликань, Почесний громадянин м. Одеса та Одеської області Гриневецький С. Р.

Після пленарного засідання роботу було продовжено у 9 секціях для обговорення розвитку системи регіонального управління в умовах децентралізації, суспільно-політичного та економічного розвитку регіонів, сучасних інтеграційних процесів, інноваційних технологій в електронному урядуванні, проектно-орієнтованого публічного управління, реформування системи професійного навчання публічних службовців, правових аспектів та сучасних інструментів менеджменту в публічному управлінні.

Фотогалерея