Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ENG


15.05-17.05.2019 р.


Драгомирецька Н.М., доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук прийняла участь в роботі журі (як голова журі) ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування», яка проводилась кафедрою теорії та практики управління (в.о. зав. кафедрою Чукут С.А., доктор наук з державного управління, професор) факультету соціології та права (декан Мельниченко А. А., кандидат філософських наук, доцент) Київського політехнічного університету ім. Ігоря Сікорського у відповідності до наказу МОН України.
Для підготовки до Олімпіади, інформування учасників та висвітлення результатів створено спеціальний сайт, який діє вже 2 роки поспіль (http://olimpiadafsp.kpi.ua/informatsiya-pro-olimpiadu/).
В Олімпіаді прийняло участь 70 учасників заочної та денної форм навчання з 28 вищих навчальних закладів України, які готують магістрів та бакалаврів з публічного управління та адміністрування (http://olimpiadafsp.kpi.ua/uchasnyky-olimpiady-2019/), зокрема: Білоцерківський національний аграрний університет; Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»; Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки та торгівлі»; Вінницький національний аграрний університет; ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»; Житомирський державний технологічний університет; Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України; Київський національний торговельно-економічний університет; Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського; Львівський національний аграрний університет; Львівський національний університет імені Івана Франка; Національний авіаційний університет; Національний університет «Львівська політехніка»; Національний університет біоресурсів і природокористування України; Національний університет водного господарства та природокористування; Одеський національний політехнічний університет; Полтавська державна аграрна академія; Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка; Сумський державний університет; Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського; Тернопільський національний економічний університет; Тернопільський національний технічний університет; Уманський національний університет садівництва; Університет митної справи та фінансів; Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця; Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова; Хмельницький університет управління та права.
Багато учасників Олімпіади є державними службовцями, які мають не тільки практичний досвід, а високий рівень теоретичної підготовки.
Олімпіада проходила у 2 тура: комп’ютерне тестування та виконання кейсу з 4-х завдань. Загальний рейтинг (http://olimpiadafsp.kpi.ua/rezultaty-olimpiady-2019/) продемонстрував невеликий розрив між учасниками, що демонструє загальну тенденцію якості підготовки фахівців з публічного управління та адміністрування. Призові місця було розподілено наступним чином (http://olimpiadafsp.kpi.ua/vitayemo-peremozhtsiv-olimpiady-2019/):

1 місце
- Гурин Анатолій Миколайович (Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України)

2 місце
- Кочерга Олександр Петрович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
- Крикун Аліна Ігорівна (Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця)
- Ціпцюра Тетяна Миколаївна (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського)

3 місце
- Велічко Катерина Леонідівна (Тернопільський національний економічний університет)
- Орел Владислава Романівна (Житомирський державний технологічний університет)
- Будаква Валерія Олександрівна (Полтавська державна аграрна академія)

34 учасники Олімпіади отримали різні номінації за найцікавіші та оригінальніші підходи до вирішення окремих проблем публічного управління та адміністрування.
Учасники продемонстрували достатньо високий рівень знань з теорії та практики публічного управління та адміністрування
Олімпіада пройшла успішно. Організація була на високому рівні. Апеляцій не було. Скарг або незадоволеності також не було. Всі результати були відкриті. Кожен бажаючий міг ознайомитись зі своїми результатами і побачити ті прогалини, які виникли при виконанні завдань. Результати олімпіади, а також рекомендації журі будуть направлені в МОН України.

Фотогалерея
Також шукайте нас у соціальних мережах
ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ 2014 - 2019 ©