Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ENG


ХХ Всеукраїнська щорічна студентська науково-практична конференція за міжнародною участю «Сучасний менеджмент: моделі, стратегії, технології».


18 квітня 2019 року в інституті відбулась ХХ Всеукраїнська щорічна студентська науково-практична конференція за міжнародною участю «Сучасний менеджмент: моделі, стратегії, технології».
До участі у ювілейній конференції надійшло 205 тез. У конференції приймали участь студенти 21 вітчизняного навчального закладу, а також з Державного університету імені Іванє Джавахішвілі міста Тбілісі (Грузія), Академії публічного управління Республіки Молдова та Університету міста Бєлосток (Польща).
Висока активність та зацікавленість молодих представників прогресивної наукової інтелігенції до комунікативних заходів, що проводяться в інституті, підкреслює важливість та необхідність обговорення актуальних, нагальних, а інколи і проблемних напрямків управлінської діяльності в умовах сучасних ринкових відносин та конкуренції.
Роботу конференції було розпочато вітальними словами директора інституту, доктора політичних наук, професора М.М. Іжі та фінансового директора ПАТ «Одеський кабельний завод «Одескабель» М.О. Манєвича.
У пленарному засіданні з доповідями виступили: студент Державного університету імені Іванє Джавахішвілі міста Тбілісі Торніке Тевдорадзе, студентка Одеського національного університету імені І.І. Мечникова Руслана Барон, а також студенти ОРІДУ Єлизавета Стовбчата, Віктор Тусик, Анастасія Кіліян, Вікторія Пушкар.
По завершенні пленарного засідання роботу конференції продовжено в рамках шести секцій за напрямками:

- Менеджмент інноваційно-інвестиційної діяльності організацій;
- Стратегічний менеджмент і маркетинг;
- Світові тенденції розвитку менеджменту;
- Управління проектами: еволюція технологій;
- New insights into management;
- Еволюція інформаційних технологій в менеджменті.


За результатами роботи конференції учасники дійшли висновку: нові умови господарювання, науково-технічна революція, розвиток інформаційного суспільства, глобалізація вимагають нових підходів до управління та розвитку інтелектуального потенціалу управлінців.
Також шукайте нас у соціальних мережах
ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ 2014 - 2019 ©