Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ENG


В період з 29 по 30 березня 2019 року


В період з 29 по 30 березня 2019 року заступник начальника відділу з координації наукової роботи та докторантури Ірина Матвєєнко та студентка 1 року денної форми навчання спеціальності «Публічне управління та адміністрування» Катерина Шелестюк взяли участь у І Міжнародному форумі молодих управлінців. Науковий форум, що проводився на базі Академії управління при Президентові Республіки Білорусь (м. Мінськ), об’єднав молодих учених білоруських та зарубіжних закладів вищої освіти. Мета заходу – розвиток науково-дослідної діяльності студентів, аспірантів, молодих учених, їх залучення до вирішення завдань сучасної науки, а також інтеграції науки, практики та освіти. Представники інституту привітали учасників заходу від імені керівництва, виступили з доповідями та взяли участь у дискусіях з актуальних питань державного управління та економічного розвитку, правового регулювання управлінської діяльності в соціально-економічних системах, соціально-гуманітарного розвитку, а також з актуальних проблем державного управління в Республіки Білорусь і за кордоном. Шелестюк Катерина виступила на секції з соціально-гуманітарних питань з доповіддю: «Роль і місце демократії участі в управлінському процесі» та була нагороджена дипломом за кращий секційний виступ. В рамках форуму також було проведено ХХІІ Міжнародну науково-практичну конференцію студентів та магістрантів «Теоретико-методологічні і прикладні аспекти державного управління», круглий стіл молодих учених «Молодь в державному управлінні: політика, право, економіка», тренінги «практичні компетенції молодих управлінців», брейн-ринг, присвячений історії виникнення та становлення Республіки Білорусь, кейс-чемпіонат «School Case Study» та вистава студентського спектаклю «Пінская шляхта». Також українська делегація зустрілася з ректором Академії управління при Президентові Республіки Білорусь Пальчиком Геннадієм Володимировичем. Під час зустрічі сторони обговорили можливості розвитку двосторонньої співпраці, зокрема у видавничій та науковій сферах, обговорювались питання проведення спільних заходів у форматі теле-мостів, а також проведення спільної Літньої школи молодих учених на базі Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України. Було підтверджено готовність щодо подальших публікацій результатів наукових досліджень у спеціалізованих виданнях, а також участі у конференціях, що проводяться закладами-партнерами.

Фотогалерея
Також шукайте нас у соціальних мережах
ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ 2014 - 2019 ©