Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ENG


Директор інституту М.М. Іжа провів засідання вченої ради ОРІДУ


17 січня 2019 року відбулося перше засідання новоутвореної вченої ради. Відповідно до п. 1 ст. 36 Закону України «Про вищу освіту» та п. 5.2. Статуту інституту на підставі рішення загальних зборів трудового колективу інституту, які відбулися 19 грудня минулого року, рішень правління студентського самоврядування, а також наукового співтовариства студентів, слухачів, аспірантів, докторантів та молодих вчених наказом директора інституту від 21 грудня 2018 року № 152 було затверджено склад вченої ради у кількості 30 осіб, з яких 10 новообраних.
Також наказом директора інституту від 28 грудня 2018 року № 157 ученим секретарем вченої ради призначено П.С. Кривоцюка.
Відкрив засідання вченої ради та привітав присутніх директор інституту М.М. Іжа. Організаційну частину засідання стосовно виборів голови вченої ради провів досвідчений член ради, фундатор інституту, професор кафедри регіональної політики та публічного адміністрування О.П. Якубовський, який запропонував кандидатуру М.М. Іжі на посаду голови вченої ради та обґрунтував свою пропозицію. Виступили та підтримали зазначену кандидатуру А.Г. Ахламов, завідувач кафедри економічної та фінансової політики; Н.Е. Красностанова, завідувач кафедри менеджменту організацій та В.А. Яценко, доцент кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук, голова профспілки закладу. Згідно з пунктом 3 ст. 36 Закону України «Про вищу освіту» голову вченої ради було обрано таємним голосуванням. Головою вченої ради одноголосно було обрано М.М. Іжу, про що доповів голова лічильної комісії Ю.Б. Пігарєв, завідувач кафедри електронного урядування та інформаційних систем. Учасники засідання щиро привітали М.М. Іжу з обранням на посаду голови вченої ради.
Далі, відповідно до п.4.7 Положення про вчену раду, за пропозицією М.М. Іжі заступником голови вченої ради відкритим голосуванням одноголосно обрано М.П. Попова, першого заступника директора інституту.
Також згідно з порядком денним на засіданні вченої ради було розглянуто питання:
1. Про Звіт про роботу Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України у 2018 році.
2. Про присвоєння Т.В. Бутенко вченого звання доцента.
3. Про затвердження Правил прийому на навчання в Одеському регіональному інституті державного управління у 2019 році.
4. Про затвердження положень про приймальну комісію інституту та апеляційну комісію інституту.
5. Про стан виконання плану підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних працівників у 2018 році та схвалення плану стажування на 2019 рік.
6. Про хід виконання рішення вченої ради інституту від 13 вересня 2018 року №228/8-3 «Про виконання Плану видання навчально-методичної літератури в інституті у 2017-2018 навчальному році та затвердження Плану видання навчально-методичної літератури на 2018-2019 навчальний рік».
7. Про затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи на тему «Правове забезпечення реалізації економічних реформ (організаційно-правовий аспект)».
8. Про затвердження індивідуальних навчальних планів аспірантів та індивідуальних наукових планів аспірантів і докторантів вступу 2018 року, а також інші питання.
З розглянутих питань були прийняті відповідні рішення.


Фотогалерея
Також шукайте нас у соціальних мережах
ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ 2014 - 2019 ©