Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту


   26 жовтня 2018 року в Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною участю «Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід».
   Робота конференції була скерована на вироблення пропозицій щодо реалізації Законів України «Про вищу освіту», «Про інноваційну діяльність», «Про наукову та науково-технічну діяльність», Указів Президента України, Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», Стратегії реформування державного управління України на 2016 – 2020 роки, Стратегії розвитку Національної академії державного управління при Президентові України на 2017 – 2021 роки, а також Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні
   У конференції взяли участь представники органів публічної влади України, Центрів підвищення кваліфікації кадрів, науковці з вітчизняних вишів, які здійснюють підготовку публічних службовців та закордонних закладів вищої освіти з Молдови, Німеччини, Румунії.
   Відкрив захід директор Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України Микола Іжа, який наголосив, що в сучасних умовах проведення цієї конференції є невід’ємним елементом співробітництва між закладами вищої освіти та органами публічної влади, дієвим засобом отримання нових знань та упровадження їх у навчальний процес підготовки нового покоління фахівців у сфері публічного управління.
   Привітали учасників заходу: Микола Бішляга, заступник керівника апарату Одеської обласної державної адміністрації; Олександр Балан, керуючий справами апарату Одеської обласної ради; Іон Дульский, директор Департаменту вищої магістерської освіти Академії публічного управління Республіки Молдова; Андреас Кнорр, професор Університету адміністративних наук (м. Шпейер, ФРН); Богдан Штефанакі – заступник декана факультету філософії та соціально-політичних наук Університету Алесандру Іоан Куза (м. Ясси, Румунія).
   У рамках конференції було проведено дві панельні дискусії з питань соціально-гуманітарних аспектів сталого розвитку регіону та проектного менеджменту, стратегічного планування, проектування. У панельних дискусіях з доповідями виступили:
   - Драгомирецька Н. М. – професор кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при Президентові України – «Соціально-гуманітарні аспекти сталого розвитку регіону»;
   - Безверхнюк Т. М. – завідувач кафедри проектного менеджменту ОРІДУ НАДУ при Президентові України – «Проектування, стратегічне планування, проектний менеджмент: що? де? коли? в публічному управлінні»;
   - Дульский Іон – директор Департаменту вищої магістерської освіти Академії публічного управління Республіки Молдова – «Участь громадян у прийнятті рішень: передумова ефективного управління»;
   - Гриневецький С. Р. – відомий політичний діяч України, народний депутат України ІІІ, VI та VII cкликань, почесний громадянин м. Одеса та Одеської області. – «Проблеми та перспективи трансформації системи публічного управління в умовах децентралізації».
   Після панельних дискусій роботу було продовжено у 10 секціях для обговорення розвитку системи регіонального управління в умовах децентралізації, суспільно-політичного та економічного розвитку регіонів, сучасних інтеграційних процесів, інноваційних технологій в електронному управлінні, проектно-орієнтованого публічного управління, реформування системи професійного навчання публічних службовців, правових аспектів та сучасних інструментів менеджменту в публічному управлінні.
   Результати роботи науково-практичної конференції висвітлено у збірнику матеріалів, а електронну версію розміщено на сайті інституту. За підсумками загальної роботи конференції, а також низки наукових дискусій з актуальних питань реформування публічного управління будуть підготовлені конструктивні рекомендації, які стануть в нагоді органам влади для ефективного провадження їхньої практичної діяльності.

Фотогалерея додається.