Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ENG   16-17 травня 2018 року проведено Весняну школу докторів філософії «Сучасні тренди та виклики підготовки докторів філософії» спеціальності «Публічне управління та адміністрування» у режимі відеоконференцзв’язку між Національною академією державного управління при Президентові України та її регіональними інститутами. Модератором заходу виступила віце-президент Національної академії, д.держ.упр., професор Білинська М.М.
   Під час проведення Весняної школи науково-педагогічними та науковими працівниками були обговоренні питання щодо методології та індикаторів ефективної підготовки дисертаційних досліджень, сучасного дизайну та архітектури дослідницького інструментарію, науково-педагогічного підходу до організації роботи над дисертаційним дослідженням аспіранта тощо.
   Від Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України в обговорені взяли участь завідувач кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук, д.держ.упр., професор
   Попов С.А. та аспірант кафедри публічного управління та регіоналістики
   1 року очної (вечірньої) форми навчання Орлова А.І., яка презентувала план дослідницької роботи.
   Підбиваючи підсумки, учасники наголосили на важливості проведення даного заходу, який надав можливість розглянути велике коло актуальних питань, пов’язаних з ефективним виконанням освітньо-наукової програми підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування». Усі сторони висловили сподівання на продовження співпраці та проведення спільних заходів у майбутньому.

Фотогалерея додається.

Також шукайте нас у соціальних мережах
ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ 2014 - 2019 ©