Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ENG   З 02 лютого 2018 року розпочалася державна атестація для здобувачів вищої освіти, що завершують навчання в магістратурах інституту.
   На факультеті публічного управління та адміністрування розпочалася державна атестація слухачів денної, заочної, вечірньої, заочно-дистанційної форм навчання спеціальностей «Державне управління», «Місцеве самоврядування» та «Публічне управління та адміністрування». З метою перевірки науково-теоретичної та практичної підготовки слухачів відповідно до спеціалізацій працюють вісім державних екзаменаційних комісій.
   Головами державних екзаменаційних комісій призначені:
   - Буркинський Б.В. - голова комісії спеціалізації «Державне регулювання економіки та підприємництва», «Економічна і фінансова політика та підприємництво», академік НАН України, д.е.н., професор, директор Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України;
   - Буряченко О.Є. - голова комісії спеціалізації «Соціальна і гуманітарна політика», «Публічна політика в сфері соціального та гуманітарного розвитку», к.держ.упр., начальник головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області;
   - Дімчогло Ю.Д. - голова комісії спеціалізації «Місцеве самоврядування», «Організація місцевого самоврядування», заступник голови Одеської обласної ради;
   - Мельник В.І. - голова комісії спеціалізації «Організація правової роботи в органах публічної влади», «Право в публічному управлінні», начальник Міжрегіонального управління Національного агентства України з питань державної служби в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі;
   - Молодожен Ю.Б. - голова комісії спеціалізації «Регіональне управління», д.держ.упр., доцент, директор Одеського відокремленого підрозділу установи «Центр розвитку місцевого самоврядування»;
   - Полясний В.О. - голова комісії спеціалізації «Управління охороною здоров’я», д.мед.н, доцент, директор департаменту охорони здоров’я Одеської обласної державної адміністрації;
   - Ржепішевський К.І. - голова комісії спеціалізації «Європейська інтеграція в умовах глобального врядування», к.т.н., керівник Представництва Міністерства закордонних справ України в м.Одеса;
   - Ткачук І.М. - голова комісії спеціалізації «Інформатизація державного управління», заступник голови – керівник апарату Одеської обласної державної адміністрації.
   На факультеті менеджменту та бізнес-технологій розпочалася державна атестація для студентів магістратури заочної форми навчання спеціальності «Управління проектами», денної та заочної форм навчання спеціальності «Менеджмент» та заочної форми навчання спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)».
   Головами державних екзаменаційних комісій призначені:
   - Бельтюков Є.А. - голова комісії зі спеціальності «Менеджмент», спеціалізації «Бізнес-адміністрування» та «Економічна безпека», д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри економіки підприємств Одеського національного політехнічного університету;
   - Жовнір М.В. - голова комісії зі спеціальності «Менеджмент», спеціалізації «Бізнес-аналітика та управління бізнес-проектами», «Управління проектами в туризмі», «Стратегічні комунікації», Теплодарський міський голова Одеської області;
   - Запша Г.М. - голова комісії зі спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)», д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту Одеського державного аграрного університету;
   - Оганов А.В. - голова комісії зі спеціальності «Управління проектами», заступник директора з оперативного управління ДП «Укрхімтрансаміак».
   02 лютого 2018 року директор інституту Іжа М.М. та перший заступник директора Попов М.П. провели збори з членами державних екзаменаційних комісій, де ознайомили їх з графіком та порядком проведення державних екзаменів і захисту магістерських робіт.
   Бажаємо випускникам успішної здачі державного екзамену і захисту магістерських робіт, гідних результатів та впевненості у власних силах!

Фотогалерея додається.

Також шукайте нас у соціальних мережах
ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ 2014 - 2019 ©