Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту


   18 грудня 2017 року було проведено нараду у режимі відеоконференцзв’язку за участю регіональних інститутів державного управління Національної академії з питання запровадження в Національній академії та її регіональних інститутах системи програмного забезпечення для перевірки наукових текстів на плагіат.
   Учасниками даного заходу стали керівництво Національної академії, директори, заступники директорів з наукової роботи, керівники структурних підрозділів з питань підготовки наукових кадрів регіональних інститутів, а також представники Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності та Національної академії внутрішніх справ.
   Зі вступним словом до учасників заходу звернулась віце-президент Національної академії Білинська М.М., яка наголосила на необхідності розвиток системи запобігання академічному плагіату, процедури та заходів з формуванням несприйняття академічної нечесності; створення умов, що унеможливлюють академічний плагіат; виявлення академічного плагіату в наукових статтях, монографіях, дисертаціях, підручниках, наукових виданнях Національної академії та її регіональних інститутів.
   В обговорені взяв участь директор ОРУДУ НАДУ при Президентові України Іжа М.М. У своєму виступі він наголосив на проведенні антиплагіатної експертизи як необхідної складової системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти, так редакційно-видавничим відділом інституту здійснюється перевірка всіх статей, які подаються до публікації у фахові збірники наукових праць за допомогою програм вільного доступу Etxt Антиплагиат та Advego Plagiatus.
   Також у своєму виступі Іжа М.М. зробив наголос, що проведення наукових досліджень здобувачами вищої освіти, в першу чергу, повинні базуватися на етичних принципах і правових нормах поведінки учасників науково-освітнього процесу для забезпечення якісної освіти та отримання вагомих наукових результатів шляхом утвердження ціннісних підходів та орієнтирів формування самостійних та відповідальних науковців, спроможних навчатися, викладати і провадити наукову діяльність, керуючись принципами чесного навчання і наполегливої праці.
   Також цікавими були виступи Федоренка В.Л., директора Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності та Дрозда О.Ю., т.в.о. завідувача відділу докторантури і аспірантури Національної академії внутрішніх справ, які поінформували учасників заходу про сучасні напрями боротьби з академічним плагіатом - комп’ютерні програми.
   За підсумками проведення даного заходу запропоновано розробити Типове положення Національної академії та регіональних інститутів щодо впровадження системи програмного забезпечення для перевірки наукових текстів на плагіат.
Фотогалерея додається.