Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту


   Під час проведення семінару були висвітлені наступні теми : першим заступником директора Департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради Гаращенко В.О. - «Державна політика України у сфері протидії корупції»;
   Шрамков О.В. – начальник Відділення Національної служби посередництва і примирення в Одеській області ознайомив з темою «Здійснення посередництва і примирення під час вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) та забезпечення здійснення соціального діалогу в Україні»;
   - завідувач кафедри європейської інтеграції ОРІДУ НАДУ при Президентові України (далі – Інститут), кандидат історичних наук, доцент, Заслужений працівник освіти України Кривцова В.М. провела тематичну зустріч «Досвід зарубіжних країн у здійсненні заходів щодо боротьби з корупцією і його імплементація у національне законодавство»;
   - старший викладач кафедри права та законотворчого процесу Інституту
   Долгіх Н.П. ознайомила слухачів з темами: «Дотримання вимог трудового законодавства як елемент запобігання та протидії корупції в органах державної влади», «Врегулювання конфлікту інтересів, як передумови корупційного прояву»;
   - доцент кафедри економічної та фінансової політики Інститут, кандидат наук з державного управління, доцент Осадчук С.В. провела тематичну зустріч «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»; круглий стіл «Впровадження технології електронного урядування як антикорупційний чинник» провели: завідувач кафедри інформаційних технологій та систем управління Інституту, кандидат фізико-математичних наук, доцент Пігарєв Ю.Б. та методист кафедри інформаційних технологій та систем управління Інституту Граматик О.В.; начальник управління підвищення кваліфікації кадрів Інституту Липовська С.О. провела тематична зустріч «Актуальні питання формування та розвитку громадянських компетентностей в Україні»; тренінг «Нейролінгвістичне програмування. Практика використання методів комунікативного впливу в процесах управління) провела провідний фахівець сектору міжнародних зв’язків Інституту, кандидат філологічних наук Ковалевська А.В. В останній день семінару, за підсумками тестування, слухачі отримали сертифікати державного зразка.»

Фотогалерея додається.