Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту


   Кожного року 17 травня відзначається Всесвітній день телекомунікацій та інформаційного суспільства з метою сприяння підвищенню рівня поінформованості людей про можливості, які може принести країнам використання Інтернету та інформаційно-комунікаційних технологій, а також про шляхи подолання “цифрового розриву”.
   Цього року у роботі науково-практичної конференції “Інформаційне суспільство та сталий розвиток” взяли участь слухачі денної форми навчання факультету державного управління, науково-педагогічні працівники кафедри інформаційних технологій та систем управління, працівники відділу інформаційно-телекомунікаційних технологій, заступник директора з наукової роботи Попов С.А. та заступник директора департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради Попов В.Л. У режимі відеоконференції у роботі взяли участь представники Одеською Національної академії зв’язку ім. О.С. Попова та Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління (ХРІДУ НАДУ) при Президентові України. З вітальним словом конференцію відкрив завідувач кафедри інформаційних технологій та систем управління Пігарєв Ю.Б. Він підкреслив роль та місце інформаційно-комунікаційних технологій у сучасному житті та розповів про тему 2017 року Всесвітнього союзу електрозв’язку “Великі дані як потужний імпульс”.
   Докторант ХРІДУ НАДУ при Президентові України Артем Серенок розповів про проведений аналіз ресурсів центрів надання адміністративних послуг у 2016 році та окреслив коло проблемних питань щодо надання адміністративних послуг у електронному вигляді.
   Володимир Попов детально ознайомив присутніх з останніми розробками фахівців у галузі інформаційних технологій для міста Одеса. Було розкрито зміст міської програми “Електронне відкрите місто” та продемонстровано новий додаток “Соціально активний громадянин”, який спрощує участь громадян у житті нашого міста і надає можливість подати петицію, запропонувати проект або ідею та взяти участь у громадському обговоренні.
   Юрій Пігарєв розповів про європейські стандарти у сфері відкритих даних та українські реалії. Виступ було побудовано на порівняльному аналізі європейського та українського підходів до оприлюднення та використання публічної інформації у формі відкритих даних за складовими: стратегічні ініціативи, нормативно-законодавче та інституційне забезпечення, портальні рішення, проблеми інтероперабельності тощо. Наприкінці були окреслені проблемні питання, а саме: низька якість розкриття даних, відсутність відповідальності за опубліковані дані тощо. Юрій Пігарєв розповів про початок створення Національної мережі тренерів з відкритих даних з метою розвитку відкритих даних на місцевому рівні та підготовки фахівців.
   Усі доповіді викликали широкий інтерес та увагу, були задано велика кількість запитань, особливо в сфері програмного забезпечення з відкритим кодом, цифрових трансформацій та навичок.

Фотогалерея додається.