Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту


   Протягом грудня 2016 року - березня 2017 року проходив конкурс на кращу кафедру Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Метою проведення конкурсу було комплексне оцінювання діяльності кафедри та розроблення і реалізація на цій основі системи заходів, спрямованих на підвищення якості та ефективності навчальної, наукової, методичної, міжнародної і виховної роботи, впровадження сучасних технологій в освіті, удосконалення системи координації й взаємодії між кафедрами та іншими структурними підрозділами інституту, забезпечення ефективного перетворення інституту в навчальний заклад європейського рівня.
   За результатами оцінювання діяльності кафедр комісія визначила кращі кафедри в розрізі кожного напряму та загального переможця і підготувала відповідні пропозиції щодо відзначення кращих кафедр та заохочення переможців конкурсу.
   10 травня 2017 року відбулося нагородження переможців конкурсу.
   
   Переможцями конкурсу стали:
   1. Кафедра державного управління і місцевого самоврядування
   2. Кафедра управління проектами
   3. Кафедра інформаційних технологій та систем управління
   
   Кращими кафедрами за напрямами діяльності визнано:
   
   - якісний склад науково-педагогічних працівників кафедри:
   Кафедра європейської інтеграції
   Кафедра інформаційних технологій та систем управління
   Кафедра економічної та фінансової політики
   
   - навчально-методична діяльність кафедри:
   Кафедра управління проектами
   Кафедра інформаційних технологій та систем управління
   Кафедра права і законотворчого процесу
   
   - наукова діяльність кафедри:
   Кафедра управління проектами
   Кафедра державного управління і місцевого самоврядування
   Кафедра права і законотворчого процесу
   
   - міжнародна діяльність кафедри:
   Кафедра інформаційних технологій та систем управління
   Кафедра права і законотворчого процесу
   Кафедра державного управління і місцевого самоврядування
   
   - експертно-дорадницька діяльність кафедри:
   Кафедра державного управління і місцевого самоврядування
   Кафедра інформаційних технологій та систем управління
   Кафедра регіональної політики та публічного адміністрування
   
   - організаційно-виховна складова та громадська діяльність науково-педагогічних працівників кафедри:
   Кафедра інформаційних технологій та систем управління
   Кафедра державного управління і місцевого самоврядування
   Кафедра європейської інтеграції
   
   - особисті та статусні здобутки науково-педагогічних працівників кафедри:
   Кафедра державного управління і місцевого самоврядування
   
   - матеріально-технічне забезпечення та оснащення кафедри:
   Кафедра інформаційних технологій та систем управління
   Кафедра державного управління і місцевого самоврядування
   Кафедра філософських та соціально-політичних наук