Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ENG
Людям із порушенням зору (Тестова система)
29 березня 2017 року відбулося засідання Науково-експертної ради Одеського регіонального інституту державного управління Національній академії державного управління при Президентові України.
У процесі роботи засідання НЕР було розглянуто питання про результати моніторингу досліджень та затвердження анотованих звітів з НДР за І кв. 2017 року, про Зведений план наукової діяльності Інституту на 2017 рік; план роботи НЕР на 2017 рік з урахуванням завдань Стратегії розвитку НАДУ; оновлений склад НЕР; Про результати підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів у 2016 році та нововведення у 2017 році; перспективи здійснення структурних реформ з питань децентралізації; про діяльність Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених ОРІДУ НАДУ при Президентові України.
Про результати НДР за І квартал 2017 року доповіли керівники та відповідальні виконавці НДР, акцентуючи увагу на практичних результатах. Членами науково-експертної ради затвердили представлені звіти із врахуванням запропонованих доповнень.
Про результати моніторингу досліджень доповіла Ємельянова О.М., начальник відділу координації наукових досліджень та інформаційно-аналітичної роботи.
Порушуючи питання про Зведений план наукової діяльності Інституту на 2017 р., Попов С.А., заступник директора з наукової роботи, звернув увагу присутніх на тематику НДР, які заплановані до виконання у 2017 р. Також учасниками було обговорено та уточнено план роботи НЕР на 2017 р. Представлені до розгляду плани було ухвалено.
Головою НЕР Поповим С.А. було представлено оновлений склад НЕР, затверджений наказом директора Інституту.
У 2017 р. до роботи в засіданнях НЕР долучатимуться нові члени ради: науковці Інституту – Пахомова Т.І., завідувач кафедри регіональної політики та публічного адміністрування, д.держ.упр., професор; Кадук Н.І., доцент кафедри європейської інтеграції, к.політ.н., доцент; представники органів публічної влади Одеського регіону: Клюцевський В.І., керівник апарату Херсонської обласної державної адміністрації (за згодою); Шимаєв В,В., начальник відділу інвестицій в інфраструктурні проекти та будівництво департаменту «Агентство з питань інвестицій та розвитку» Одеської ОДА, к.е.н. (за згодою), а також Білорусов С.Г., директор Херсонського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації, к.т.н., доцент (за згодою); Лесик О.В., аспірант кафедри державного управління і місцевого самоврядування
Попов С.А. привітав нових членів НЕР, висловив надію на конструктивну злагоджену роботу НЕР у 2017 р. та побажав успіхів у подальшому.
Попов С.А. повідомив присутніх про результати підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів у 2016 році та нововведення у 2017 році, окремо зупинившись на проблемних питаннях.
Про перспективи здійснення структурних реформ з питань децентралізації доповіла Голинська О.В., доцент кафедри економічної та фінансової політики, к.держ.упр., доцент.
Про діяльність Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених ОРІДУ НАДУ при Президентові України ознайомила Кадук Н.І., доцент кафедри європейської інтеграції, к.політ.н., доцент.
Засідання відбулось в діловій, доброзичливій атмосфері.
Фотогалерея додається.

Також шукайте нас у соціальних мережах
ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ 2014 - 2019 ©